Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održan online sastanak EURAXESS...

Nacionalni sastanak EURAXESS mreže održan je 29. siječnja u organizaciji EURAXESS uslužnog centra u Zagrebu. Martina Kožul Kolarić, Voditeljica Odjela za EURAXESS i horizontalna područja Okvirnih programa EU, predstavila je aktivnosti Odjela za EURAXESS tijekom 2020. godine. Odjel  je svakodnevno pružao savjetodavnu pomoć korisnicima u svojstvu nacionalnih osoba za kontakt te kroz EURAXESS uslužni centar. U 2020. godini organizirali su niz informativnih dana, radionica/trening, online MSCA konferenciju te ciklus mentoringa.

Planirane aktivnosti u 2021. godini jesu daljnji rad na projektima EURAXESS TOP IV, Bridge2HE te EURAXESS Hubs. Planirana je i serija virtualnih druženja sa stranim istraživačima te događaj predstavljanja novog programa „Obzor Europa“ u ožujku.

Lana Jerolimov Cetina predstavila je novosti vezane uz rezultate Radne skupine za reviziju Deklaracije o pristupanju EURAXESS mreži. Glavne promjene vezane su uz eksplicitno navođenje odgovornosti EURAXESS uslužnih centara u smislu koordinacije, promocije i sudjelovanja i oblikovanja „policy“ dijela EURAXESS-a. Veće izmjene strukture ogledat će se u jasnijem definiranju misije, restrukturiranje priloga te revidiranju liste usluga. Bit će uvedeno i novo nazivlje pojedinih centara.

Predstavljene su i novosti vezane uz Zakonodavstvo Republike Hrvatske i EURAXESS, u području novog Zakona o strancima koji je u primjeni od 1.1.2021. godine te Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji – u kontekstu BREXIT-a.

Ivan Makovec prezentirao je članovima mreže EURAXESS TOP IV projekt kroz pregled najvažnijih rezultata. Sandra Vidović predstavila je MSCA u novom programu Obzor Europa te sudjelovanje i rezultate sudjelovanje Hrvatske u Obzor 2020 programu. 

 

Više slika pogledajte u galeriji: Online sastanak EURAXESS nacionalne mreže

Popis obavijesti