JAKŠA ZLATAR:
O vanjskom suradniku

prof. mr. art. Jakša Zlatar

Zvanje: redoviti profesor

E-mail:
Katedra/služba :
Muzička akademija u Puli

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski