NOVOSTI MAPU:

Pozivamo vas na predstavljanje zbornika radova Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5 “Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti” te zbornika radova studenata “Budućnost glazbene nastave u kontekstu učeničkih potreba” koje će se održati u petak, 15. prosinca 2017. u 10 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruška Sveučilišta u Puli.

Zbornike radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga te Četvrtog međunarodnog foruma studenata glazbene pedagogije predstavit će urednice doc. dr. sc. Sabina Vidulin, Vinka Bedeković i doc. dr. sc. Lada Duraković. Moderatorica je doc. dr. sc. Dijana Drandić.

Popis obavijesti