NOVOSTI MAPU:
Peti međunarodni forum studenata...

Peti međunarodni forum studenata glazbene pedagogije održat će se 25. i 26. travnja 2019. godine. Tema foruma je: Kompetencije studenata glazbene pedagogije: teorijski i praktični aspekti. U dva dana foruma održat će se koncert otvorenja, predavanja studenata te predavanja i radionice profesora. Na Forumu će izlagati 17 studenata iz 6 zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Poljska) s 11 tema.

Uz izlaganja studenata predavanje će održati i dr. Jelica Valjalo Kaporelo s Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (Hrvatska): Znanstvena socijalizacija mladih istraživača – od ideje do realizacije 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija mladih istraživača glazbe; dr. Ira Prodanov i dr. Nataša Crnjanski s Akademije umetnosti u Novom Sadu (Srbija): Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – predstavljanje naučnog projekta. Također, Aleksandra Smolić i Martina Mahić, alumni pulske Muzičke akademije, a ujedno i sudionice prvoga Foruma, održat će radionicu na temu Primjenjivost istarskog tradicijskog nasljeđa u nastavi Glazbene kulture.

Program preuzmite na stranici:

 

 

Popis obavijesti