NOVOSTI MAPU:

Nastupna predavanja za izborni kolegij Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe održat će se 11. listopada 2019. godine na Muzičkoj akademiji, Rovinjska 14, prema rasporedu iz priloga.

Popis obavijesti