NOVOSTI MAPU:
Nova monografija je tiskana

Monografijom Glazbeno obrazovanje izvan okvira obilježavamo pedeset pet godina studija glazbe te četrdeset godina rada studija Glazbene pedagogije koji danas djeluje u sklopu Muzičke akademije u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Većina aktivnosti o kojima tekstovi govore, proizašla su iz kolegija koji se izvode na pulskoj Akademiji, odnosno vezana su uz njihov sadržaj, no u velikoj mjeri nadilaze zadaće i ciljeve propisane silabima. Rezultat su zajedničkog predanog rada, uloženog znanja, vještine, energije i slobodnog vremena studenata i profesora. U zadnjih su se desetak godina aktivnosti izvan okvira intenzivirale: objavljena su prva dva sveučilišna udžbenika namijenjena studentima, pokrenut je Forum studenata glazbene pedagogije, objavljeno je više zajedničkih radova studenata i profesora te samostalnih studentskih radova. Povećana je i interakcija studenata sa širom publikom: učestali su koncerti, izvedbe zborskih djela većih dimenzija, kao i izlaganja na forumima i simpozijima u Hrvatskoj i izvan države.

Monografija je namijenjena svima koji se žele bolje upoznati s radom pulskog studija Glazbene pedagogije: našim sadašnjim, budućim i nekadašnjim studentima, profesorima glazbene kulture i umjetnosti u osnovnim i srednjim školama, profesorima solfeggia u glazbenim školama, kolegama koji rade na srodnim studijima, svima zainteresiranima za suvremene modele prijenosa glazbenih znanja i vještina.

Popis obavijesti