Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osmi međunarodni simpozij glazbenih...

Osmi međunarodni simpozij glazbenih pedagoga održan je od 4. do 6. svibnja 2023. na temu Glazba i dobrobit u obrazovanju i umjetnosti, a s ciljem razmjene glazbenih i pedagogijskih teorijskih spoznaja, prikaza rezultata istraživanja te ideja i iskustava iz pedagoške prakse. U podtemama Simpozija obrađene su sljedeće cjeline: Pristupi poučavanju i učenju; Kurikulum glazbene nastave; Izvannastavne i izvanškolske glazbene aktivnosti; Učenje i poučavanje instrumentalne/vokalne glazbe; Društveni angažman; Dobrobit i glazbena izvedba; Dobrobit, učenik i glazbeni pedagog; Dobrobit i profesionalni glazbenik te Glazbeno obrazovanje, prirodno okruženje i dobrobit.

Na svečanom otvorenju Simpozija govorili su: prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima, prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, viša savjetnica pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Daria Kurtić, prof. dr. sc. Andreas Bernhofer, predstavnik Europske udruge glazbenih pedagoga i predsjednica znanstvenoga i organizacijskoga odbora Simpozija izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin.

Odsjek za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli i dalje je pokretač dobrih promjena te uspješno nastavlja s praćenjem suvremenih mijena u odgoju i obrazovanju, promovirajući nove trendove i potičući interdisciplinarno i multidisciplinarno promišljanje glazbe. Od 2009. godine, sa skromnim početcima, ovaj je simpozij danas visoko pozicionirano glazbenopedagoško znanstveno središte u Europi na kojemu je do sada izlagalo više od 400 izlagača iz Europe, Amerike i Australije, a podržano od hrvatskih i međunarodnih udruženja i organizacija. Na Osmom simpoziju pozvani izlagači bili su renomirani glazbeni pedagozi i psiholozi dr. Michele Biasutti iz Italije, dr. Gerhard Sammer iz Njemačke i dr. Gary McPherson iz Australije. Osim njih izlagalo je 66 izlagača iz 13 zemalja, u 13 sesija, i to iz: Hrvatske, Italije, Austrije, Njemačke, Poljske, Irske, Rumunjske, Češke, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te iz Australije. Većina izlaganja održavala se uživo, dok su pojedina održana online.

Na Simpoziju su izlagali, između ostalih, dr. Lada Duraković, dr. Sabina Vidulin i asistent Luka Demarin (djelatnici Muzičke akademije u Puli), kojima su se pridružili i vanjski suradnici dr. Marlena Plavšić, dr. Valnea Žauhar, Ivana Paula Gortan-Carlin te dr. Ana Debeljuh-Giudici. Posebna veza ostvarena je s alumnima Akademije pa su tako neki od njih sudjelovali na Simpoziju kao izlagači poput Nikole Habeka, asistentica Suzane Goldin i Ane Čorić, dok su drugi bili članovi organizacijskoga odbora (Tihana Novak) ili su se priključili simpoziju kao sudionici.

Kao što je svaki Simpozij popraćen zbornikom radova, tako je i uoči početka Osmog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga objavljen zbornik radova Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 8 indeksiran u bazama RILM i EBSCO. Tema zbornika radova proizašla je iz teme ovogodišnjega simpozija. Ukupno 27 radova koje potpisuje 41 autor/suautor podijeljeno je u tri cjeline: Pristupi poučavanju i učenju glazbe (10 radova), Nastava glazbe: dobrobit, analize i komparativni pristupi (10 radova) te Sociokulturni i psihološki aspekti glazbenoga obrazovanja (7 radova).

Postsimpozijske suradnje, veći broj zajedničkih projekata, istraživanja, uvođenje novih strategija u školske kurikule, inoviranje nastavnoga procesa kao rezultat edukacije učitelja i nastavnika, samo su neki od pokazatelja važnosti Simpozija.

Ovaj simpozij ne predstavljaju samo brojke već prije svega ljudi: oni koji su sve to s velikim entuzijazmom organizirali pod vodstvom i koordinacijom utemeljiteljice Simpozija, izv. prof. dr. sc. Sabine Vidulin, članovi znanstvenog odbora, organizacijskog odbora (Sandra Morožin, Lada Duraković, Luka Demarin, Juraj Marko Žerovnik, Nino Vlačić, Tihana Novak, Laura Marin), izlagači, moderatori sesija, recenzenti i autori radova objavljenih u zborniku radova, ali i kolege koji su prisustvovali Simpoziju kako bi se usavršavali u struci. Isto tako, glazbeni program upriličen na pulskome Forumu (Carmina Burana, dirigent Domeniko Briški), prisustvovanje otvorenju Malog rimskog kazališta i predstavljanje nove publikacije – priručnika za solfeggio, autorice Sabine Vidulin, doprinijeli su cjelokupnom dojmu Simpozija.

Brojni komentari sudionika i dalje potvrđuju pozitivne impresije kako s organizacijskog tako i stručno-znanstvenog stajališta i konteksta, a njihova želja za povratkom u Pulu kao važnom glazbenopedagoškom destinacijom garancija je da interes za nastavkom održavanja ovakvoga događanja postoji.

 

Popis obavijesti