OZREN PROHIĆ:
O vanjskom suradniku

red. prof. art. mr. sc. Ozren Prohić

Zvanje: redoviti profesor

E-mail:
Katedra/služba :
Muzička akademija u Puli

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski