Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski sveučilišni studij Glazbene pedagogije traje četiri godine, odnosno 8 semestara (240 ECTS bodova). 

Studij mogu upisati pristupnici sa završenom srednjom glazbenom školom ili drugom četverogodišnjom  školom uz razredbeni postupak i dodatnu provjeru znanja.

S obzirom na to da je osnovni cilj studija glazbene pedagogije obrazovanje nastavničkoga kadra za općeobrazovne osnovne i srednje škole, prvostupnik će na preddiplomskome studiju ovladati osnovnim glazbeno-pedagoškim znanjima i vještinama te će se njegove kompetencije odnositi prvenstveno na pedagoški rad s djecom i mladeži te na druga područja gdje je potrebna opća glazbena naobrazba. 

Četverogodišnjim preddiplomskim studijem stječe se naziv Sveučilišniprvostupnik/prvostupnica glazbene pedagogije - univ. bacc. paed. (područje umjetnost, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija).


1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 1 (200865)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Harmonija 1 (54403)
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Harmonija na klaviru 1 (200871)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Klavir B1 (200873)
- 15
(10P+5PK)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1 INFO
2.0 Osnove vokalne tehnike 1 (200875)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Povijest glazbe 1 (54405)
Duraković, L.
- 30
(30P)
1 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
- 30
(30P)
1 INFO
2.0 Solfeggio 1 (54402)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (187053)
Drandić, D.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Zbor 1 (200858)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
ECTS Izborna grupa GP 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 2 (200882)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Harmonija 2 (54417)
Grakalić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Harmonija na klaviru 2 (200878)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Klavir B2 (200879)
- 15
(10P+5PK)
2 INFO
3.0 Opća pedagogija (187189)
Drandić, D.
- 30
(30P)
2 INFO
2.0 Osnove vokalne tehnike 2 (200881)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Povijest glazbe 2 (54421)
Duraković, L.
- 30
(30P)
2 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
2.0 Solfeggio 2 (54416)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Zbor 2 (200859)
- 60
(30P+30A)
2 INFO
ECTS Izborna grupa GP 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 3 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 3 (201826)
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Glazbena pedagogija 1 (54441)
Vidulin, S.
- 30
(30P)
3 INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 1 (66373)
Brajković, M.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Harmonija 3 (54433)
Grakalić, M.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Harmonija na klaviru 3 (201822)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Klavir B3 (201824)
- 15
(10P+5A)
3 INFO
2.0 Povijest glazbe 3 (54435)
Duraković, L.
- 30
(30P)
3 INFO
2.0 Solfeggio 3 (54432)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
3 INFO
2.0 Sviranje partitura 1 (201828)
Modrušan, D.
- 15
(10P+5A)
3 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (187182)
Drandić, D.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
3.0 Zbor 3 (75040)
Briški, D.
- 60
(60P)
3 INFO
ECTS Izborna grupa GP 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 3 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (200980)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B3 (187088)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (200981)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (148036)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 4 (201835)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Glazbena pedagogija 2 (54457)
Vidulin, S.
- 30
(30P)
4 INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 2 (66071)
Brajković, M.
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Harmonija 4 (54449)
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Harmonija na klaviru 4 (201830)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Klavir B4 (201832)
- 15
(10P+5A)
4 INFO
3.0 Opća didaktika (187191)
Drandić, D.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Povijest glazbe 4 (54451)
Duraković, L.
- 30
(30P)
4 INFO
2.0 Solfeggio 4 (54448)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
4 INFO
2.0 Sviranje partitura 2 (201836)
Modrušan, D.
- 15
(10P+5A)
4 INFO
3.0 Zbor 4 (201833)
- 60
(30P+30A)
4 INFO
ECTS Izborna grupa GP 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 3 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (201001)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B4 (187090)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (201003)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (148037)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (147979)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitička harmonija (54464)
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Dirigiranje 5 (201839)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 3 (66073)
Brajković, M.
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Klavir B5 (201837)
- 15
(10P+5A)
5 INFO
3.0 Metodika nastave glazbe 1 (187205)
Vidulin, S.
- 30
(20P+10A)
5 INFO
2.0 Povijest hrvatske glazbe 1 (54465)
Duraković, L.
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Psihologija glazbe 1 (54470)
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Solfeggio 5 (54463)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Sviranje partitura 3 (201840)
- 15
(10P+5A)
5 INFO
3.0 Vokalna polifonija 1 (187198)
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Zbor 5 (201838)
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa GP 5 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 1 (200885)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (200980)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B3 (187088)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (200981)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Osnove metodologije znanstvenog i stručnog rada 1 (201849)
- 30
(15P+15S)
5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (148036)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 5 (147980)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 6 (201844)
- 30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 4 (66074)
Brajković, M.
- 30
(30P)
6 INFO
2.0 Klavir B6 (201842)
- 15
(10P+5A)
6 INFO
3.0 Metodika nastave glazbe 2 (187206)
Vidulin, S.
- 30
(20P+10A)
6 INFO
2.0 Povijest hrvatske glazbe 2 (54478)
Duraković, L.
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Psihologija glazbe 2 (54483)
- 30
(30P)
6 INFO
2.0 Solfeggio 6 (54477)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
6 INFO
2.0 Sviranje partitura 4 (201846)
- 15
(10P+5A)
6 INFO
3.0 Vokalna polifonija 2 (187202)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Zbor 6 (201843)
- 60
(30P+30A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa GP 6 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 2 (200892)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (201001)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B4 (187090)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (201003)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Osnove metodologije znanstvenog i stručnog rada 2 (201850)
- 30
(15P+15S)
6, 8 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (148037)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (147979)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 6 (147982)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 7 (201862)
- 30
(15P+15A)
7 INFO
2.0 Hrvatska folklorna glazba (187240)
Marić, M.
- 30
(15P+15S)
7 INFO
3.0 Instrumentalna polifonija 1 (187208)
- 30
(30P)
7 INFO
2.0 Klavir B7 (201859)
- 15
(10P+5A)
7 INFO
3.0 Metodika nastave glazbe 3 (187209)
Vidulin, S.
- 30
(20P+10A)
7 INFO
2.0 Poznavanje glazbene literature 1 (201858)
- 30
(20P+10S)
7 INFO
3.0 Priređivanje za ansamble 1 (54490)
Shehu, B.
- 30
(30P)
7 INFO
2.0 Solfeggio 7 (54489)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
7 INFO
3.0 Zbor 7 (201861)
- 60
(30P+30A)
7 INFO
ECTS Izborna grupa GP 7 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 1 (200885)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (200980)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B3 (187088)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (200981)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Osnove kompozicije 1 (148032)
- 30
(15P+15A)
7 INFO
3.0 Osnove metodologije znanstvenog i stručnog rada 1 (201849)
- 30
(15P+15S)
5, 7 INFO
3.0 Primjenjena glazba 1 (54498)
Shehu, B.
- 30
(30P)
7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (148036)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 5 (147980)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 7 (147983)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 8 (201866)
- 30
(15P+15A)
8 INFO
3.0 Instrumentalna polifonija 2 (187212)
- 30
(30P)
8 INFO
2.0 Klavir B8 (201864)
- 15
(10P+5A)
8 INFO
6.0 Metodički praktikum (187215)
- 60
(30P+30A)
8 INFO
2.0 Poznavanje glazbene literature 2 (201863)
- 30
(20P+10S)
8 INFO
3.0 Priređivanje za ansamble 2 (54502)
Shehu, B.
- 30
(30P)
8 INFO
2.0 Solfeggio 8 (54499)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
8 INFO
6.0 Završni rad (202403)
- 180
(180S)
8 INFO
3.0 Zbor 8 (201865)
- 60
(30P+30A)
8 INFO
ECTS Izborna grupa GP 8 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 2 (200892)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (201001)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B4 (187090)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 8 (132482)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
8 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (201003)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Osnove kompozicije 2 (148033)
- 30
(15P+15A)
8 INFO
3.0 Osnove metodologije znanstvenog i stručnog rada 2 (201850)
- 30
(15P+15S)
6, 8 INFO
3.0 Primjenjena glazba 2 (54509)
Shehu, B.
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (148037)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (147979)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 6 (147982)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 8 (147984)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 1 (200865)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Harmonija 1 (54403)
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Harmonija na klaviru 1 (200871)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Klavir B1 (200873)
- 15
(10P+5PK)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1 INFO
2.0 Osnove vokalne tehnike 1 (200875)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Povijest glazbe 1 (54405)
Duraković, L.
- 30
(30P)
1 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
- 30
(30P)
1 INFO
2.0 Solfeggio 1 (54402)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (187053)
Drandić, D.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Zbor 1 (200858)
- 60
(30P+30A)
1 INFO
ECTS Izborna grupa GP 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 2 (200882)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Harmonija 2 (54417)
Grakalić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Harmonija na klaviru 2 (200878)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Klavir B2 (200879)
- 15
(10P+5PK)
2 INFO
3.0 Opća pedagogija (187189)
Drandić, D.
- 30
(30P)
2 INFO
2.0 Osnove vokalne tehnike 2 (200881)
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
2.0 Povijest glazbe 2 (54421)
Duraković, L.
- 30
(30P)
2 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
2.0 Solfeggio 2 (54416)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Zbor 2 (200859)
- 60
(30P+30A)
2 INFO
ECTS Izborna grupa GP 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 3 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 3 (201826)
- 30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Glazbena pedagogija 1 (54441)
Vidulin, S.
- 30
(30P)
3 INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 1 (66373)
Brajković, M.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Harmonija 3 (54433)
Grakalić, M.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Harmonija na klaviru 3 (201822)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
2.0 Klavir B3 (201824)
- 15
(10P+5A)
3 INFO
2.0 Povijest glazbe 3 (54435)
Duraković, L.
- 30
(30P)
3 INFO
2.0 Solfeggio 3 (54432)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
3 INFO
2.0 Sviranje partitura 1 (201828)
Modrušan, D.
- 15
(10P+5A)
3 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (187182)
Drandić, D.
- 30
(15P+15A)
3 INFO
3.0 Zbor 3 (75040)
Briški, D.
- 60
(60P)
3 INFO
ECTS Izborna grupa GP 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 3 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (200980)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B3 (187088)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (200981)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (148036)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 4 (201835)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Glazbena pedagogija 2 (54457)
Vidulin, S.
- 30
(30P)
4 INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 2 (66071)
Brajković, M.
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Harmonija 4 (54449)
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Harmonija na klaviru 4 (201830)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Klavir B4 (201832)
- 15
(10P+5A)
4 INFO
3.0 Opća didaktika (187191)
Drandić, D.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
2.0 Povijest glazbe 4 (54451)
Duraković, L.
- 30
(30P)
4 INFO
2.0 Solfeggio 4 (54448)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
4 INFO
2.0 Sviranje partitura 2 (201836)
Modrušan, D.
- 15
(10P+5A)
4 INFO
3.0 Zbor 4 (201833)
- 60
(30P+30A)
4 INFO
ECTS Izborna grupa GP 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete u iznosu od 3 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (201001)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B4 (187090)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (201003)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (148037)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (147979)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitička harmonija (54464)
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Dirigiranje 5 (201839)
- 30
(15P+15A)
5 INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 3 (66073)
Brajković, M.
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Klavir B5 (201837)
- 15
(10P+5A)
5 INFO
3.0 Metodika nastave glazbe 1 (187205)
Vidulin, S.
- 30
(20P+10A)
5 INFO
2.0 Povijest hrvatske glazbe 1 (54465)
Duraković, L.
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Psihologija glazbe 1 (54470)
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Solfeggio 5 (54463)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Sviranje partitura 3 (201840)
- 15
(10P+5A)
5 INFO
3.0 Vokalna polifonija 1 (187198)
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Zbor 5 (201838)
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborna grupa GP 5 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 1 (200885)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (200980)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B3 (187088)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (200981)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Osnove metodologije znanstvenog i stručnog rada 1 (201849)
- 30
(15P+15S)
5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (148036)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 5 (147980)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 6 (201844)
- 30
(15P+15A)
6 INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 4 (66074)
Brajković, M.
- 30
(30P)
6 INFO
2.0 Klavir B6 (201842)
- 15
(10P+5A)
6 INFO
3.0 Metodika nastave glazbe 2 (187206)
Vidulin, S.
- 30
(20P+10A)
6 INFO
2.0 Povijest hrvatske glazbe 2 (54478)
Duraković, L.
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Psihologija glazbe 2 (54483)
- 30
(30P)
6 INFO
2.0 Solfeggio 6 (54477)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
6 INFO
2.0 Sviranje partitura 4 (201846)
- 15
(10P+5A)
6 INFO
3.0 Vokalna polifonija 2 (187202)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Zbor 6 (201843)
- 60
(30P+30A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa GP 6 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 2 (200892)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (201001)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Gitara B4 (187090)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6, 7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (201003)
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Osnove metodologije znanstvenog i stručnog rada 2 (201850)
- 30
(15P+15S)
6, 8 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (148037)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6, 8 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (147979)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
4, 6, 8 INFO
3.0 Solo pjevanje 6 (147982)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
4, 6, 8 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dirigiranje 7 (201862)
- 30
(15P+15A)
7 INFO
2.0 Hrvatska folklorna glazba (187240)
Marić, M.
- 30
(15P+15S)
7 INFO
3.0 Instrumentalna polifonija 1 (187208)
- 30
(30P)
7 INFO
2.0 Klavir B7 (201859)
- 15
(10P+5A)
7 INFO
3.0 Metodika nastave glazbe 3 (187209)
Vidulin, S.
- 30
(20P+10A)
7 INFO
2.0 Poznavanje glazbene literature 1 (201858)
- 30
(20P+10S)
7 INFO
3.0 Priređivanje za ansamble 1 (54490)
Shehu, B.
- 30
(30P)
7 INFO
2.0 Solfeggio 7 (54489)
Okmaca, B.
- 30
(30P)
7 INFO
3.0 Zbor 7 (201861)
- 60
(30P+30A)
7 INFO
ECTS Izborna grupa GP 7 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 1 (200885)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (200980)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Gitara B3 (187088)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
7, 8 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (200981)
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Osnove kompozicije 1 (148032)
- 30
(15P+15A)
7 INFO
3.0 Osnove metodologije znanstvenog i stručnog rada 1 (201849)
- 30
(15P+15S)
5, 7 INFO
3.0 Primjenjena glazba 1 (54498)
Shehu, B.
- 30
(30P)
7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (148036)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5, 7 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
3, 5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 5 (147980)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
5, 7 INFO
3.0 Solo pjevanje 7 (147983)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
3, 5, 7 INFO
8. semestar, 4. godina