Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa u više godine studija

II. godina: Student stječe pravo upisa u II. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz I. godine čiji program ima kontinuitet u II. godini. 

Navedeni kolegiji su: Solfeggio 1 i 2, Harmonija 1 i 2, Harmonija na klaviru 1 i 2, Povijest glazbe 1 i 2, Klavir 1 i 2, Dirigiranje1 i 2. 

III godina: Student stječe pravo upisa u III. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz II. godine čiji program ima kontinuitet u III. godini i ostvari 60 ECTS bodova iz I. godine.  

Navedeni kolegiji su: Solfeggio 3 i 4, Harmonija 3 i 4, Povijest glazbe 3 i 4, Klavir 3 i 4, Zbor 3 i 4, Dirigiranje 3 i 4, Glazbeni oblici i stilovi 1 i 2.

IV godina: Student stječe pravo upisa u IV. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz III. godine čiji program ima kontinuitet u IV. godini i ostvari 60 ECTS bodova iz II. godine.  

Navedeni kolegiji su: Solfeggio 5 i 6, Polifonija 1 i 2, Klavir 5 i 6, Metodika nastave glazbe 1 i 2. 

Posebne napomene – Edukacijski paket

Redoslijed pohađanja i polaganja općih kolegija iz edukacijskog paketa:

  • Uvod u pedagogiju, Opća pedagogija 
  • Uvod u didaktiku, Opća didaktika
  • Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija učenja i nastave, Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji 

Student stječe pravo završetka preddiplomskoga studija kada položi sve obvezne i izborne kolegije, te obrani završni rad, odnosno, ostvari 240 ECTS bodova. Završni rad  se sastoji iz pismenog dijela i njegove obrane, što nosi 6 ECTS boda.