Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski sveučilišni studij Klasična harmonika

Preddiplomski studijski program klasične harmonike traje četiri godine (8 semestara; 240 ECTS bodova). Studij mogu upisati kandidati sa završenom srednjom glazbenom školom, glavni predmet − harmonika, kao i kandidati koji završe drugu četverogodišnju srednju školu također uz razredbeni postupak i dodatnu provjeru znanja. 

Opći ishodi prvostupnika/prvostupnice klasične harmonike ogledaju se u kompetencijama (znanjima, i sposobnostima prenošenja stručnih, umjetničkih spoznaja i dosega te izvođačkih vještina), koje su očekivane na umjetničkom području sukladno s drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima i glazbenim pedagozima. Specifični ishodi razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i u okviru glazbeno-teorijskih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. 

Prvostupnik klasične harmonike osposobljen je za sve zahtjeve što se pred njega postavljaju, sukladno drugim prvostupnicima instrumentalnih studija na umjetničkim odjelima. Apsolvirano znanje tijekom studija omogućuje uspješno obavljanje radnih zadataka voditelja glazbenih tečajeva i radionica, kulturno umjetničkih društava, glazbenih urednika u tiskanim i elektroničkim medijima. Pored navedenog, prvostupnik klasične harmonike posjeduje sljedeće: na umjetničkom polju – sposobnost interpretacije na solističkom, komornom i orkestarskom području, sposobnost analize oblika i stilova te harmonijskih struktura, sposobnost orijentacije u povijesti glazbe, sposobnost priređivanja opće glazbene literature i skladanja vlastitih skladbi za harmoniku, komorne sastave i harmonikaški orkestar. Završetkom četverogodišnjeg preddiplomskog studija stječe se akademski naziv Prvostupnik/prvostupnica klasične harmonike - univ. bacc. mus.


Klasična harmonika

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
1
3.0
-
30
30P
1
10.0
-
30
30P
1
3.0
-
60
30P+30PK
1
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
1
2.0
Šverko, I.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
1
ECTS Izborna gupa KL HAR 1 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2.0
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
2
3.0
-
30
30P
2
10.0
-
30
30P
2
3.0
-
60
30P+30PK
2
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
2
2.0
-
30
30P
2, 4, 6
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
2
ECTS Izborna grupa KL HAR 2 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
2.0
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
3
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
3
3.0
-
30
30P
3
10.0
-
30
30P
3
3.0
-
60
30P+30PK
3
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
3
2.0
Šverko, I.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
3
ECTS Izborna grupa KL HAR 3 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2.0
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Matković, R.
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
4
3.0
-
30
30P
4
10.0
-
30
30P
4
3.0
-
60
30P+30A
4
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
4
2.0
-
30
30P
2, 4, 6
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
4
ECTS Izborna grupa KL HAR 4 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
2.0
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
4, 6, 8
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
5
10.0
-
30
30P
5
2.0
-
30
15P+15PK
5
3.0
-
30
30P
5
3.0
-
60
30P+30A
5
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
5
2.0
Šverko, I.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Shehu, B.
-
30
30P
5
ECTS Izborna grupa KL HAR 5 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
5, 7
3.0
Brajković, M.
-
30
30P
5, 7
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
5, 7
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Matković, R.
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
6
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
6
10.0
-
30
30P
6
2.0
-
30
15P+15PK
6
3.0
Košmerl, D.
-
30
30P
6
3.0
-
60
30P+30A
6
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
6
2.0
-
30
30P
2, 4, 6
2.0
Shehu, B.
-
30
30P
6
ECTS Izborna grupa KL HAR 6 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
4, 6, 8
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
7
10.0
-
30
30P
7
2.0
-
30
15P+15A
7
3.0
-
60
30P+30A
7
3.0
-
30
15S+15PK
7
3.0
Shehu, B.
-
30
30P
7
ECTS Izborna grupa KL HAR 7 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
5, 7
3.0
Brajković, M.
-
30
30P
5, 7
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
5, 7
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15S
7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15A
7
3.0
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
7
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Matković, R.
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
8
10.0
-
30
30P
8
2.0
-
30
15P+15A
8
3.0
-
60
30P+30A
8
3.0
-
30
15S+15PK
8
3.0
Shehu, B.
-
30
30P
8
4.0
-
120
120PK
8
ECTS Izborna grupa KL. HAR 8 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15A
8
3.0
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
1
3.0
-
30
30P
1
10.0
-
30
30P
1
3.0
-
60
30P+30PK
1
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
1
2.0
Šverko, I.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
1
ECTS Izborna gupa KL HAR 1 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2.0
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
2
3.0
-
30
30P
2
10.0
-
30
30P
2
3.0
-
60
30P+30PK
2
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
2
2.0
-
30
30P
2, 4, 6
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
2
ECTS Izborna grupa KL HAR 2 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
2.0
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15PK
3
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
3
3.0
-
30
30P
3
10.0
-
30
30P
3
3.0
-
60
30P+30PK
3
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
3
2.0
Šverko, I.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
3
ECTS Izborna grupa KL HAR 3 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2.0
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Matković, R.
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
4
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
4
3.0
-
30
30P
4
10.0
-
30
30P
4
3.0
-
60
30P+30A
4
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
4
2.0
-
30
30P
2, 4, 6
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
4
ECTS Izborna grupa KL HAR 4 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
2.0
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
4, 6, 8
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
5
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
5
10.0
-
30
30P
5
2.0
-
30
15P+15PK
5
3.0
-
30
30P
5
3.0
-
60
30P+30A
5
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
5
2.0
Šverko, I.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Shehu, B.
-
30
30P
5
ECTS Izborna grupa KL HAR 5 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
5, 7
3.0
Brajković, M.
-
30
30P
5, 7
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
5, 7
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Matković, R.
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
6
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
6
10.0
-
30
30P
6
2.0
-
30
15P+15PK
6
3.0
Košmerl, D.
-
30
30P
6
3.0
-
60
30P+30A
6
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
6
2.0
-
30
30P
2, 4, 6
2.0
Shehu, B.
-
30
30P
6
ECTS Izborna grupa KL HAR 6 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
4, 6, 8
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
7
10.0
-
30
30P
7
2.0
-
30
15P+15A
7
3.0
-
60
30P+30A
7
3.0
-
30
15S+15PK
7
3.0
Shehu, B.
-
30
30P
7
ECTS Izborna grupa KL HAR 7 sem
=> Izabrati predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
5, 7
3.0
Brajković, M.
-
30
30P
5, 7
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
5, 7
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
2.0
Gortan-Carlin, I.
-
30
15P+15S
7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
3.0
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15A
7
3.0
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
7
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
Matković, R.
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
8. semestar | 4. godina