Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa u više godine studija

II. godina: Student stječe pravo upisa u II. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz I. godine čiji program ima kontinuitet u II. godini. 

Navedeni kolegiji su: Klasična harmonika 1 i 2, Komorna glazba 1 i 2, Orkestar 1 i 2, Dirigiranje  1i 2, Solfeggio1 i 2, Harmonija 1 i 2, Povijest glazbe 1 i 2.

III godina: Student stječe pravo upisa u III. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz II. godine čiji program ima kontinuitet u III. godini i ostvari 60 ECTS bodova iz I. godine.  

Navedeni kolegiji su: Klasična harmonika 3 i 4, Komorna glazba 3 i 4 , Orkestar 3 i 4 , Dirigiranje 3 i 4, Povijest glazbe 3 i 4, Glazbeni oblici i stilovi 1 i 2.

IV godina: Student stječe pravo upisa u IV. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz III. godine čiji program ima kontinuitet u IV. godini i ostvari 60 ECTS bodova iz II. godine.  

Navedeni kolegiji su: Klasična harmonika 5 i 6, Komorna glazba 5 i 6, Orkestar 5 i 6, Dirigiranje 5 i 6, Polifonija 1 i 2, Priređivanje za harmonikaške ansamble 1 i 2, Metodika nastave harmonike 1 i 2. 

Posebne napomene – Edukacijski paket

Redoslijed pohađanja i polaganja općih kolegija iz edukacijskog paketa:

  • Uvod u pedagogiju, Opća pedagogija 
  • Uvod u didaktiku, Opća didaktika
  • Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija učenja i nastave, Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji 

Student stječe pravo završetka preddiplomskoga studija kada položi sve obvezne i izborne kolegije, te obrani završni koncert, odnosno ostvari 240 ECTS bodova. Završni koncert nosi 4 ECTS boda.