Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijediplomski sveučilišni studij Klavir

Sveučilišni prijediplomski studij Klavira traje četiri godine, odnosno osam semestara. Minimalni broj bodova potrebnih da bi studentica/student završio studijski program je 240 ECTS bodova. Diplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) uz minimum od 60 ECTS bodova.

Studij mogu upisati pristupnici sa završenom srednjom glazbenom školom ili drugom četverogodišnjom  školom uz razredbeni postupak i dodatnu provjeru znanja.

Četverogodišnjim prijediplomskim studijem stječe se naziv

Prvostupnik/prvostupnica klavira - univ. bacc. mus.

Opći ishodi prvostupnika/prvostupnice klavira ogledaju se u kompetencijama (znanjima i sposobnostima prenošenja stručnih, umjetničkih spoznaja i dosega te izvođačkih vještina), koje su očekivane na umjetničkom području sukladno s drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima i glazbenim pedagozima. Specifični ishodi razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i u okviru glazbeno-teorijskih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija.

Prvostupnik klavira osposobljen je za sve zahtjeve što se pred njega postavljaju, sukladno drugim prvostupnicima klavirskih studija na umjetničkim odjelima hrvatskih, europskih i svjetskih muzičkih akademija.

Apsolvirano znanje tijekom studija omogućuje uspješno obavljanje radnih i umjetničkih zadataka solista i/ili člana vokalnih i vokalno-instrumentalnih ansambala, voditelja glazbenih tečajeva i radionica, kulturno-umjetničkih društava i raznih instrumentalnih (i vokalno-instrumetnalnih) ansambala, glazbenih urednika u tiskanim i elektroničkim medijima.

Uz već spomenuto, prvostupnik klavira posjeduje i sljedeće - na umjetničkome polju:

  • sposobnost interpretacije na solističkom i komornom području
  • sposobnost analize oblika i stilova te harmonijskih struktura
  • sposobnost orijentacije u povijesti glazbe.

Klavir

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
1
12.0
Zlatar, J.
-
30
30P
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15S
1
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
1
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
-
30
30P
1
3.0
Briški, D.
-
60
30P+30A
1
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA I.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
2
12.0
Zlatar, J.
-
30
30P
2
3.0
Djaković, K.; Djaković, M.
-
30
15P+15S
2
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
2
3.0
Fioretti, F.
-
30
15P+15S
2
3.0
-
30
30P
2
3.0
Briški, D.
-
60
30P+30A
2
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA II.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
3
12.0
Zlatar, J.
-
30
30P
3
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
3
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
3
3.0
30
15P+15SJ
3
3.0
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA III.sem
=> Odabrati izorne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
3, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
4
12.0
-
30
30P
4
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
4
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
4
3.0
-
30
15P+15SJ
4
3.0
-
60
30P+30A
4
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA IV.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15A
4, 6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
5
12.0
-
30
30P
5
3.0
-
30
15P+15A
5
3.0
Zlatar, J.
-
30
30P
5
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
5
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA V.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
5
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
5, 7
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
3, 5
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
6
12.0
-
30
30P
6
3.0
Farrugia Bozac, C.
-
30
15P+15A
6
3.0
-
30
30P
6
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
6
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA VI.sem
=> Odabrati izborme predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
6, 8
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
6, 8
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
12.0
-
30
30P
7
2.0
-
30
15P+15A
7
3.0
-
30
15P+15A
7
3.0
Zlatar, J.; Farrugia Bozac, C.
-
30
15S+15PK
7
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA VII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
5, 7
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
-
30
30P
7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
3.0
-
30
15P+15S
3, 7
2.0
-
30
15P+15S
7
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
12.0
-
30
30P
8
2.0
-
30
15P+15A
8
3.0
-
30
15P+15A
8
3.0
Zlatar, J.; Farrugia Bozac, C.
-
30
15S+15PK
8
4.0
-
120
120S
8
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA VIII.sem
=> Odabrati izborme predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
6, 8
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
-
30
30P
8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
2.0
-
30
15P+15S
8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
8
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
1
12.0
Zlatar, J.
-
30
30P
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15S
1
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
1
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
-
30
30P
1
3.0
Briški, D.
-
60
30P+30A
1
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA I.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
2
12.0
Zlatar, J.
-
30
30P
2
3.0
Djaković, K.; Djaković, M.
-
30
15P+15S
2
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
2
3.0
Fioretti, F.
-
30
15P+15S
2
3.0
-
30
30P
2
3.0
Briški, D.
-
60
30P+30A
2
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA II.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
3
12.0
Zlatar, J.
-
30
30P
3
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
3
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
3
3.0
30
15P+15SJ
3
3.0
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA III.sem
=> Odabrati izorne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
3, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
4
12.0
-
30
30P
4
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
4
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
4
3.0
-
30
15P+15SJ
4
3.0
-
60
30P+30A
4
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA IV.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15A
4, 6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
5
12.0
-
30
30P
5
3.0
-
30
15P+15A
5
3.0
Zlatar, J.
-
30
30P
5
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
5
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA V.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
5
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
5, 7
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
3, 5
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
6
12.0
-
30
30P
6
3.0
Farrugia Bozac, C.
-
30
15P+15A
6
3.0
-
30
30P
6
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
6
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA VI.sem
=> Odabrati izborme predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
6, 8
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
6, 8
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
12.0
-
30
30P
7
2.0
-
30
15P+15A
7
3.0
-
30
15P+15A
7
3.0
Zlatar, J.; Farrugia Bozac, C.
-
30
15S+15PK
7
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA VII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
5, 7
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
-
30
30P
7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
3.0
-
30
15P+15S
3, 7
2.0
-
30
15P+15S
7
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Škara, B.
-
30
15P+15A
7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
12.0
-
30
30P
8
2.0
-
30
15P+15A
8
3.0
-
30
15P+15A
8
3.0
Zlatar, J.; Farrugia Bozac, C.
-
30
15S+15PK
8
4.0
-
120
120S
8
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA VIII.sem
=> Odabrati izborme predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gilić, S.
-
30
15P+15PK
6, 8
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
3.0
-
30
30P
8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
2.0
-
30
15P+15S
8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Kancelar, E.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
8

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj