Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa u više godine studija

II. godina: Student stječe pravo upisa u II. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz I. godine čiji program ima kontinuitet u II. godini.

Navedeni kolegiji su: Klavir 1 i 2, Koncertna praksa 1 i 2, Solfeggio 1 i 2, Talijanski jezik 1 i 2, Njemački jezik 1 i 2, Zbor 1 i 2.

Posebne napomene – Edukacijski paket

Redoslijed pohađanja i polaganja općih kolegija iz edukacijskog paketa:

  • Uvod u pedagogiju, Opća pedagogija
  • Uvod u didaktiku, Opća didaktika
  • Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija učenja i nastave, Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji

Student stječe pravo završetka preddiplomskoga studija kada položi sve obvezne i izborne kolegije, te obrani završni koncert, odnosno ostvari 240 ECTS bodova. Završni koncert nosi 6 ECTS boda.