Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijediplomski sveučilišni studij Solo pjevanje

Sveučilišni prijediplomski studij Solo pjevanja traje četiri godine, odnosno osam semestara. Minimalni broj bodova potrebnih da bi studentica/student završio studijski program je 240 ECTS bodova. Diplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) uz minimum od 60 ECTS bodova.

Studij mogu upisati pristupnici sa završenom srednjom glazbenom školom ili drugom četverogodišnjom  školom uz razredbeni postupak i dodatnu provjeru znanja.

Četverogodišnjim prijediplomskim studijem stječe se naziv 

Prvostupnik/prvostupnica solo pjevanja - univ. bacc. mus.

Opći ishodi prvostupnika/prvostupnice solo pjevanja ogledaju se u kompetencijama (znanjima i sposobnostima prenošenja stručnih, umjetničkih spoznaja i dosega te izvođačkih vještina), koje su očekivane na umjetničkom području sukladno s drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima i glazbenim pedagozima. Specifični ishodi razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i u okviru glazbeno-teorijskih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. 

Prvostupnik solo pjevanja osposobljen je za sve zahtjeve što se pred njega postavljaju, sukladno drugim prvostupnicima pjevačkih studija na umjetničkim odjelima hrvatskih, europskih i svjetskih muzičkih akademija.

Apsolvirano znanje tijekom studija omogućuje uspješno obavljanje radnih i umjetničkih zadataka vokalnog solista i/ili člana vokalnih i vokalno-instrumentalnih ansambala, voditelja glazbenih (vokalnih) tečajeva i radionica, kulturno-umjetničkih društava i raznih vokalnih (i vokalno-instrumetnalnih) ansambala, glazbenih urednika u tiskanim i elektroničkim medijima. 

Uz već spomenuto, prvostupnik solo pjevanja posjeduje i sljedeće - na umjetničkome polju:

  • sposobnost interpretacije na solističkom, komornom i zborskom području
  • sposobnost analize oblika i stilova te harmonijskih struktura 
  • sposobnost orijentacije u povijesti glazbe.

Solo pjevanje

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
1
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5PK
1
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
23
15P+8PK
1
2.0
Djaković, M.
30
30P
1
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Cingula, S.; Božac, F.; Klobučar, M.
-
30
30P
1
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
1
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Briški, D.
-
60
30P+30A
1
ECTS Izborni predmeti SP I.sem
=> Odabrati izborne predmete od minimalno 3 ECTS boda
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
2
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5PK
2
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
23
15P+8PK
2
2.0
Paoletić, V.
-
30
30P
2
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
2
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
2
3.0
Fioretti, F.
-
30
15P+15S
2
3.0
Briški, D.
-
60
30P+30A
2
ECTS Izborni predmeti SP II.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5A
3
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
23
15P+8A
3
2.0
Djaković, M.
-
30
30P
3
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
3
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
3
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
3
3.0
Matković, R.
30
15P+15S
3
3.0
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborni predmeti SP III.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5A
4
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
23
15P+8A
4
2.0
Paoletić, V.
-
30
30P
4
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
4
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
4
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
4
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
4
3.0
-
60
30P+30A
4
ECTS Izborni predmeti SP IV.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
5
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5A
5
2.0
Horvat-Dunjko, L.; Klobučar, M.; Cingula, S.; Božac, F.
-
30
15P+15A
5
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
30
15P+15A
5
3.0
Klobučar, M.
-
30
30P
5
1.0
Korbar, H.
-
30
30P
5
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
5
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
5
1.0
Ferlin, M.; Božac, F.
-
30
30P
5
2.0
Briški, D.
-
30
15P+15A
5
ECTS Izborni predmeti SP V.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Žauhar, V.
-
30
30P
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
30P
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
6
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5A
6
2.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Cingula, S.; Klobučar, M.
-
30
15P+15A
6
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
30
15P+15A
6
3.0
Klobučar, M.
-
30
30P
6
1.0
Korbar, H.
-
30
30P
6
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
6
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
6
1.0
Ferlin, M.; Božac, F.
-
30
30P
6
2.0
Briški, D.
-
30
15P+15A
6
ECTS Izborni predmeti SP VI.sem
=> Odabrati izborne predmete od minimalno 4 ECTS boda
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Žauhar, V.
-
30
30P
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
-
30
30P
6
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
7
2.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
15P+15A
7
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
30
15P+15A
7
1.0
Korbar, H.
-
30
30P
7
3.0
Briški, D.; Klobučar, M.
-
30
15S+15A
7
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
7
1.0
Ferlin, M.; Božac, F.
-
30
30P
7
2.0
Briški, D.
-
30
15P+15A
7
ECTS Izborni predmeti SP VII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
-
15
15GL
7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
30
15P+15S
7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
8
2.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Cingula, S.; Klobučar, M.
-
30
15P+15A
8
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
30
15P+15A
8
1.0
Korbar, H.
-
30
30P
8
3.0
Briški, D.; Klobučar, M.
-
30
15S+15A
8
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
8
1.0
Ferlin, M.; Božac, F.
-
30
30P
8
2.0
Briški, D.
-
30
15P+15A
8
4.0
-
120
120S
8
ECTS Izborni predmeti SP VIII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
1
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5PK
1
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
23
15P+8PK
1
2.0
Djaković, M.
30
30P
1
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Cingula, S.; Božac, F.; Klobučar, M.
-
30
30P
1
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
1
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Briški, D.
-
60
30P+30A
1
ECTS Izborni predmeti SP I.sem
=> Odabrati izborne predmete od minimalno 3 ECTS boda
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Čuperjani, L.
-
30
30P
2
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5PK
2
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
23
15P+8PK
2
2.0
Paoletić, V.
-
30
30P
2
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
2
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
2
3.0
Fioretti, F.
-
30
15P+15S
2
3.0
Briški, D.
-
60
30P+30A
2
ECTS Izborni predmeti SP II.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5A
3
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
23
15P+8A
3
2.0
Djaković, M.
-
30
30P
3
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
3
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
3
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
3
3.0
Matković, R.
30
15P+15S
3
3.0
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborni predmeti SP III.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5A
4
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
23
15P+8A
4
2.0
Paoletić, V.
-
30
30P
4
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
4
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
4
2.0
Okmaca, B.
-
30
30P
4
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
4
3.0
-
60
30P+30A
4
ECTS Izborni predmeti SP IV.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
5
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5A
5
2.0
Horvat-Dunjko, L.; Klobučar, M.; Cingula, S.; Božac, F.
-
30
15P+15A
5
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
30
15P+15A
5
3.0
Klobučar, M.
-
30
30P
5
1.0
Korbar, H.
-
30
30P
5
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
5
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
5
1.0
Ferlin, M.; Božac, F.
-
30
30P
5
2.0
Briški, D.
-
30
15P+15A
5
ECTS Izborni predmeti SP V.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Žauhar, V.
-
30
30P
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
30P
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
6
1.0
Ivanović Ocwirk, V.
-
15
10P+5A
6
2.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Cingula, S.; Klobučar, M.
-
30
15P+15A
6
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
30
15P+15A
6
3.0
Klobučar, M.
-
30
30P
6
1.0
Korbar, H.
-
30
30P
6
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
6
2.0
Duraković, L.
-
30
30P
6
1.0
Ferlin, M.; Božac, F.
-
30
30P
6
2.0
Briški, D.
-
30
15P+15A
6
ECTS Izborni predmeti SP VI.sem
=> Odabrati izborne predmete od minimalno 4 ECTS boda
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Žauhar, V.
-
30
30P
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8
3.0
-
30
30P
6
7. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
7
2.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
15P+15A
7
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
30
15P+15A
7
1.0
Korbar, H.
-
30
30P
7
3.0
Briški, D.; Klobučar, M.
-
30
15S+15A
7
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
7
1.0
Ferlin, M.; Božac, F.
-
30
30P
7
2.0
Briški, D.
-
30
15P+15A
7
ECTS Izborni predmeti SP VII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1, 3, 5, 7
3.0
-
30
15P+15S
3, 5, 7
1.0
-
15
15GL
7
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
30
15P+15S
7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
5, 7
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1, 3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3, 5, 7
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
3, 5, 7
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1, 3, 5, 7
8. semestar | 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
8
2.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Cingula, S.; Klobučar, M.
-
30
15P+15A
8
1.0
Farrugia Bozac, C.; Cukrov, T.
-
30
15P+15A
8
1.0
Korbar, H.
-
30
30P
8
3.0
Briški, D.; Klobučar, M.
-
30
15S+15A
8
12.0
Horvat-Dunjko, L.; Božac, F.; Klobučar, M.; Cingula, S.
-
30
30P
8
1.0
Ferlin, M.; Božac, F.
-
30
30P
8
2.0
Briški, D.
-
30
15P+15A
8
4.0
-
120
120S
8
ECTS Izborni predmeti SP VIII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2, 4, 6, 8
3.0
-
30
15P+15S
4, 6, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6, 7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
7, 8
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15S
6, 8
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6, 8
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2, 4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4, 6, 8
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6, 8

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj