Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa u više godine studija

II. godina: Student stječe pravo upisa u II. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz I. godine čiji program ima kontinuitet u II. godini. 

Navedeni kolegiji su: Pjevanje 1 i 2, Korepeticija 1 i 2, Koncertna praksa 1 i 2, Klavir obligatno 1 i 2,  Solfeggio 1 i 2, Talijanski jezik 1 i 2, Njemački jezik 1 i 2, Zbor 1 i 2.

III. godina: Student stječe pravo upisa u III. godinu studija kada položi sve obvezne kolegije iz II. godine čiji program ima kontinuitet u III. godini i ostvari 60 ECTS bodova iz I. godine. 

Navedeni kolegiji su: Pjevanje 3 i 4, Korepeticija 3 i 4, Koncertna praksa 3 i 4, Klavir obligatno, Povijest glazbe 1 i 2.

Posebne napomene – Edukacijski paket

Redoslijed pohađanja i polaganja općih kolegija iz edukacijskog paketa:

  • Uvod u pedagogiju, Opća pedagogija 
  • Uvod u didaktiku, Opća didaktika
  • Opća psihologija, Razvojna psihologija, Psihologija učenja i nastave, Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji 

Student stječe pravo završetka preddiplomskoga studija kada položi sve obvezne i izborne kolegije, te obrani završni koncert, odnosno ostvari 240 ECTS bodova. Završni koncert nosi 6 ECTS boda.