PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KLAVIR:
Preddiplomski sveučilišni studij Klavir

Sveučilišni preddiplomski studij Klavira traje četiri godine, odnosno osam semestara. Minimalni broj bodova potrebnih da bi studentica/student završio studijski program je 240 ECTS bodova. Diplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) uz minimum od 60 ECTS bodova.

Studij mogu upisati pristupnici sa završenom srednjom glazbenom školom ili drugom četverogodišnjom  školom uz razredbeni postupak i dodatnu provjeru znanja.

Četverogodišnjim preddiplomskim studijem stječe se naziv

Prvostupnik/prvostupnica klavira - univ. bacc. mus.

Opći ishodi prvostupnika/prvostupnice klavira ogledaju se u kompetencijama (znanjima i sposobnostima prenošenja stručnih, umjetničkih spoznaja i dosega te izvođačkih vještina), koje su očekivane na umjetničkom području sukladno s drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima i glazbenim pedagozima. Specifični ishodi razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i u okviru glazbeno-teorijskih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija.

Prvostupnik klavira osposobljen je za sve zahtjeve što se pred njega postavljaju, sukladno drugim prvostupnicima klavirskih studija na umjetničkim odjelima hrvatskih, europskih i svjetskih muzičkih akademija.

Apsolvirano znanje tijekom studija omogućuje uspješno obavljanje radnih i umjetničkih zadataka solista i/ili člana vokalnih i vokalno-instrumentalnih ansambala, voditelja glazbenih tečajeva i radionica, kulturno-umjetničkih društava i raznih instrumentalnih (i vokalno-instrumetnalnih) ansambala, glazbenih urednika u tiskanim i elektroničkim medijima.

Uz već spomenuto, prvostupnik klavira posjeduje i sljedeće - na umjetničkome polju:

  • sposobnost interpretacije na solističkom i komornom području
  • sposobnost analize oblika i stilova te harmonijskih struktura
  • sposobnost orijentacije u povijesti glazbe.

Klavir
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Harmonija 1 (54403)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
12.0 Klavir 1 (145481)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Koncertna praksa 1 (145482)
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
2.0 Njemački jezik 1 (130659)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Solfeggio 1 (54402)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Talijanski jezik 1 (130658)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Zbor 1 (75038)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA I.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Harmonija 2 (54417)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
12.0 Klavir 2 (145483)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Koncertna praksa 2 (145484)
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
2.0 Njemački jezik 2 (130701)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Solfeggio 2 (54416)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Talijanski jezik 2 (130700)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Zbor 2 (75039)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
2 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA II.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost MAPU (188197)
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 1 (66373)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
12.0 Klavir 3 (158318)
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Klavirski duo 1 (158319)
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Koncertna praksa 3 (158320)
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
2.0 Povijest glazbe 1 (54405)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Solfeggio 3 (54432)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Talijanski jezik 3 (145520)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Zbor 3 (75040)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
3 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA III.sem
=> Odabrati izorne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (53993)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
3, 5 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (53990)
Škara, B.
0,0,0
30
(30P )
3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 2 (66071)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
12.0 Klavir 4 (158322)
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Klavirski duo 2 (158323)
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Koncertna praksa 4 (158324)
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
2.0 Povijest glazbe 2 (54421)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Solfeggio 4 (54448)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Talijanski jezik 4 (145527)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Zbor 4 (75041)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
4 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA IV.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (54009)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
0,0,0
30
(15A+15P )
4, 6 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
4 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (54006)
Škara, B.
0,0,0
30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (147979)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
4 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 3 (66073)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
12.0 Klavir 5 (171041)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Komorna glazba 1 (171055)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
2.0 Koncertna praksa 5 (171047)
0,0,0
30
(30PK )
5 INFO
2.0 Povijest glazbe 3 (54435)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Upoznavanje klavirske literature 1 (171048)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA V.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Metodika nastave klavira 1 (171049)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (53993)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
3, 5 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (53990)
Škara, B.
0,0,0
30
(30P )
3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 5 (147980)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 4 (66074)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
12.0 Klavir 6 (171052)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Komorna glazba 2 (171056)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Koncertna praksa 6 (171053)
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
2.0 Povijest glazbe 4 (54451)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Upoznavanje klavirske literature 2 (171054)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA VI.sem
=> Odabrati izborme predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
3.0 Metodika nastave klavira 2 (171050)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (54009)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
0,0,0
30
(15A+15P )
4, 6 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (54006)
Škara, B.
0,0,0
30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Harmonija 1 (54403)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
12.0 Klavir 1 (145481)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Koncertna praksa 1 (145482)
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
2.0 Njemački jezik 1 (130659)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Solfeggio 1 (54402)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Talijanski jezik 1 (130658)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Zbor 1 (75038)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA I.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Harmonija 2 (54417)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
12.0 Klavir 2 (145483)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Koncertna praksa 2 (145484)
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
2.0 Njemački jezik 2 (130701)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Solfeggio 2 (54416)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Talijanski jezik 2 (130700)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Zbor 2 (75039)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
2 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA II.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost MAPU (188197)
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 1 (66373)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
12.0 Klavir 3 (158318)
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Klavirski duo 1 (158319)
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Koncertna praksa 3 (158320)
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
2.0 Povijest glazbe 1 (54405)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Solfeggio 3 (54432)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Talijanski jezik 3 (145520)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Zbor 3 (75040)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
3 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA III.sem
=> Odabrati izorne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (53993)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
3, 5 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (53990)
Škara, B.
0,0,0
30
(30P )
3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 2 (66071)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
12.0 Klavir 4 (158322)
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Klavirski duo 2 (158323)
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Koncertna praksa 4 (158324)
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
2.0 Povijest glazbe 2 (54421)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Solfeggio 4 (54448)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Talijanski jezik 4 (145527)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Zbor 4 (75041)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
4 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA IV.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (54009)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
0,0,0
30
(15A+15P )
4, 6 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
4 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (54006)
Škara, B.
0,0,0
30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (147975)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (147979)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
4 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 3 (66073)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
12.0 Klavir 5 (171041)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Komorna glazba 1 (171055)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
2.0 Koncertna praksa 5 (171047)
0,0,0
30
(30PK )
5 INFO
2.0 Povijest glazbe 3 (54435)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Upoznavanje klavirske literature 1 (171048)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA V.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Metodika nastave klavira 1 (171049)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (53993)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
3, 5 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (53990)
Škara, B.
0,0,0
30
(30P )
3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
3, 5 INFO
3.0 Solo pjevanje 5 (147980)
Cingula, S.
0,0,0
30
(15A+15P )
5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 4 (66074)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
12.0 Klavir 6 (171052)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Komorna glazba 2 (171056)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Koncertna praksa 6 (171053)
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
2.0 Povijest glazbe 4 (54451)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Upoznavanje klavirske literature 2 (171054)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
ECTS Izborna grupa predmeta KLAVIRA VI.sem
=> Odabrati izborme predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
3.0 Metodika nastave klavira 2 (171050)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (54009)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
0,0,0
30
(15A+15P )
4, 6 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (54006)
Škara, B.
0,0,0
30
(30P )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj