PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOLO PJEVANJE:
Preddiplomski sveučilišni studij Solo pjevanje

Sveučilišni preddiplomski studij Solo pjevanja traje četiri godine, odnosno osam semestara. Minimalni broj bodova potrebnih da bi studentica/student završio studijski program je 240 ECTS bodova. Diplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) uz minimum od 60 ECTS bodova.

Studij mogu upisati pristupnici sa završenom srednjom glazbenom školom ili drugom četverogodišnjom  školom uz razredbeni postupak i dodatnu provjeru znanja.

Četverogodišnjim preddiplomskim studijem stječe se naziv 

Prvostupnik/prvostupnica solo pjevanja - univ. bacc. mus.

Opći ishodi prvostupnika/prvostupnice solo pjevanja ogledaju se u kompetencijama (znanjima i sposobnostima prenošenja stručnih, umjetničkih spoznaja i dosega te izvođačkih vještina), koje su očekivane na umjetničkom području sukladno s drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima i glazbenim pedagozima. Specifični ishodi razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i u okviru glazbeno-teorijskih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. 

Prvostupnik solo pjevanja osposobljen je za sve zahtjeve što se pred njega postavljaju, sukladno drugim prvostupnicima pjevačkih studija na umjetničkim odjelima hrvatskih, europskih i svjetskih muzičkih akademija.

Apsolvirano znanje tijekom studija omogućuje uspješno obavljanje radnih i umjetničkih zadataka vokalnog solista i/ili člana vokalnih i vokalno-instrumentalnih ansambala, voditelja glazbenih (vokalnih) tečajeva i radionica, kulturno-umjetničkih društava i raznih vokalnih (i vokalno-instrumetnalnih) ansambala, glazbenih urednika u tiskanim i elektroničkim medijima. 

Uz već spomenuto, prvostupnik solo pjevanja posjeduje i sljedeće - na umjetničkome polju:

  • sposobnost interpretacije na solističkom, komornom i zborskom području
  • sposobnost analize oblika i stilova te harmonijskih struktura 
  • sposobnost orijentacije u povijesti glazbe.

Solo pjevanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Harmonija 1 (54403)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
1.0 Klavir obligatno 1 (130631)
0,0,0
15
(15P )
1 INFO
2.0 Koncertna praksa 1 (130628)
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
1.0 Korepeticija 1 (130626)
0,0,0
15
(15P )
1 INFO
2.0 Njemački jezik 1 (130659)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
11.0 Pjevanje 1 (130624)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Solfeggio 1 (54402)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Talijanski jezik 1 (130658)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Zbor 1 (75038)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
1 INFO
ECTS Izborni predmeti SP I.sem
=> Odabrati izborne predmete od minimalno 4 ECTS boda
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
1.0 Repetitorij teorije glazbe (147889)
Grakalić, M.
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5, 7 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Harmonija 2 (54417)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
1.0 Klavir obligatno 2 (130698)
0,0,0
15
(15P )
2 INFO
2.0 Koncertna praksa 2 (130696)
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
1.0 Korepeticija 2 (130695)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Njemački jezik 2 (130701)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
11.0 Pjevanje 2 (130694)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Solfeggio 2 (54416)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Talijanski jezik 2 (130700)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Zbor 2 (75039)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti SP II.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Klavir obligatno 3 (145519)
0,0,0
15
(15P )
3 INFO
2.0 Koncertna praksa 3 (145518)
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
1.0 Korepeticija 3 (145517)
0,0,0
15
(15P )
3 INFO
2.0 Njemački jezik 3 (145521)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
11.0 Pjevanje 3 (145496)
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Povijest glazbe 1 (54405)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Solfeggio 3 (54432)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Talijanski jezik 3 (145520)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Zbor 3 (75040)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti SP III.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5, 7 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Klavir obligatno 4 (145526)
0,0,0
15
(15P )
4 INFO
2.0 Koncertna praksa 4 (145525)
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
1.0 Korepeticija 4 (145523)
0,0,0
15
(15P )
4 INFO
2.0 Njemački jezik 4 (145528)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
11.0 Pjevanje 4 (145522)
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Povijest glazbe 2 (54421)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Solfeggio 4 (54448)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Talijanski jezik 4 (145527)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Zbor 4 (75041)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti SP IV.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 1 (66373)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
1.0 Klavir obligatno 5 (158295)
0,0,0
15
(15P )
5 INFO
2.0 Komorno pjevanje 1 (158286)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
2.0 Koncertna praksa 5 (158294)
0,0,0
30
(30PK )
5 INFO
1.0 Korepeticija 5 (158292)
0,0,0
15
(15P )
5 INFO
1.0 Operna gluma 1 (158289)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
11.0 Pjevanje 5 (158285)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
2.0 Povijest glazbe 3 (54435)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
1.0 Scenski pokret 1 (158293)
Osmanović, A.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
2.0 Studij opernih uloga 1 (158288)
Briški, D.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti SP V.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5, 7 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 2 (66071)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
1.0 Klavir obligatno 6 (158308)
0,0,0
15
(15P )
6 INFO
2.0 Komorno pjevanje 2 (158298)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Koncertna praksa 6 (158307)
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
1.0 Korepeticija 6 (158304)
0,0,0
15
(15P )
6 INFO
1.0 Operna gluma 2 (158302)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
11.0 Pjevanje 6 (158297)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Povijest glazbe 4 (54451)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
1.0 Scenski pokret 2 (158306)
Osmanović, A.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Studij opernih uloga 2 (158301)
Briški, D.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti SP VI.sem
=> Odabrati izborne predmete od minimalno 4 ECTS boda
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6, 7, 8 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 3 (66073)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
2.0 Komorno pjevanje 3 (171230)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
2.0 Koncertna praksa 7 (171235)
0,0,0
30
(30A )
7 INFO
1.0 Korepeticija 7 (171233)
0,0,0
15
(15P )
7 INFO
1.0 Operna gluma 3 (171232)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
11.0 Pjevanje 7 (171229)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
1.0 Scenski pokret 3 (171234)
Osmanović, A.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
2.0 Studij opernih uloga 3 (171231)
Briški, D.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
6.0 Završni ispit (171236)
0,0,0
0
( )
7 INFO
ECTS Izborni predmeti SP VII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
7, 8 INFO
3.0 Metodika nastave pjevanje1 (171237)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5, 7 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 4 (66074)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
2.0 Komorno pjevanje 4 (171277)
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
2.0 Koncertna praksa 8 (171282)
0,0,0
30
(30PK )
8 INFO
1.0 Korepeticija 8 (171280)
0,0,0
15
(15P )
8 INFO
1.0 Operna gluma 4 (171279)
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
11.0 Pjevanje 8 (171239)
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
1.0 Scenski pokret 4 (171281)
Osmanović, A.
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
2.0 Studij opernih uloga 4 (171278)
Briški, D.
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
6.0 Završni ispit (171283)
0,0,0
0
( )
8 INFO
ECTS Izborni predmeti SP VIII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 8 (132482)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
8 INFO
3.0 Metodika nastave pjevanja 2 (171285)
0,0,0
30
(30P )
8 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Harmonija 1 (54403)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
1.0 Klavir obligatno 1 (130631)
0,0,0
15
(15P )
1 INFO
2.0 Koncertna praksa 1 (130628)
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
1.0 Korepeticija 1 (130626)
0,0,0
15
(15P )
1 INFO
2.0 Njemački jezik 1 (130659)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
11.0 Pjevanje 1 (130624)
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Solfeggio 1 (54402)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
2.0 Talijanski jezik 1 (130658)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Zbor 1 (75038)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
1 INFO
ECTS Izborni predmeti SP I.sem
=> Odabrati izborne predmete od minimalno 4 ECTS boda
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1 INFO
1.0 Repetitorij teorije glazbe (147889)
Grakalić, M.
0,0,0
30
(30PK )
1 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5, 7 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Harmonija 2 (54417)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
1.0 Klavir obligatno 2 (130698)
0,0,0
15
(15P )
2 INFO
2.0 Koncertna praksa 2 (130696)
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
1.0 Korepeticija 2 (130695)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Njemački jezik 2 (130701)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
11.0 Pjevanje 2 (130694)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Solfeggio 2 (54416)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Talijanski jezik 2 (130700)
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Zbor 2 (75039)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
2 INFO
ECTS Izborni predmeti SP II.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Klavir obligatno 3 (145519)
0,0,0
15
(15P )
3 INFO
2.0 Koncertna praksa 3 (145518)
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
1.0 Korepeticija 3 (145517)
0,0,0
15
(15P )
3 INFO
2.0 Njemački jezik 3 (145521)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
11.0 Pjevanje 3 (145496)
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Povijest glazbe 1 (54405)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Solfeggio 3 (54432)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
2.0 Talijanski jezik 3 (145520)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
3.0 Zbor 3 (75040)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti SP III.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5, 7 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Klavir obligatno 4 (145526)
0,0,0
15
(15P )
4 INFO
2.0 Koncertna praksa 4 (145525)
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
1.0 Korepeticija 4 (145523)
0,0,0
15
(15P )
4 INFO
2.0 Njemački jezik 4 (145528)
Djaković, M.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
11.0 Pjevanje 4 (145522)
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Povijest glazbe 2 (54421)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Solfeggio 4 (54448)
Okmaca, B.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
2.0 Talijanski jezik 4 (145527)
Lalli-Paćelat, I.
0,0,0
30
(30P )
4 INFO
3.0 Zbor 4 (75041)
Briški, D.
0,0,0
60
(60P )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti SP IV.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 1 (66373)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
1.0 Klavir obligatno 5 (158295)
0,0,0
15
(15P )
5 INFO
2.0 Komorno pjevanje 1 (158286)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
2.0 Koncertna praksa 5 (158294)
0,0,0
30
(30PK )
5 INFO
1.0 Korepeticija 5 (158292)
0,0,0
15
(15P )
5 INFO
1.0 Operna gluma 1 (158289)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
11.0 Pjevanje 5 (158285)
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
2.0 Povijest glazbe 3 (54435)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
1.0 Scenski pokret 1 (158293)
Osmanović, A.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
2.0 Studij opernih uloga 1 (158288)
Briški, D.
0,0,0
30
(30P )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti SP V.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6, 7, 8 INFO
3.0 Opća psihologija (54411)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 1 (118648)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159270)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159048)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
ECTS MA vanjska izbornost zimski semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I./2 (85808)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
1, 3, 5, 7 INFO
6.0 Izrada web stranica (96499)
Jakupović, A.
0,0,0
75
(60PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Likovno stvaralaštvo - Oblik i boja (42741)
Žižović, B.
0,0,0
30
(15A+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5, 7 INFO
2.0 Trening socijalnih vještina (118970)
Radetić - Paić, M.
0,0,0
30
(15PK+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 2 (66071)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
1.0 Klavir obligatno 6 (158308)
0,0,0
15
(15P )
6 INFO
2.0 Komorno pjevanje 2 (158298)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Koncertna praksa 6 (158307)
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
1.0 Korepeticija 6 (158304)
0,0,0
15
(15P )
6 INFO
1.0 Operna gluma 2 (158302)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
11.0 Pjevanje 6 (158297)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Povijest glazbe 4 (54451)
Duraković, L.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
1.0 Scenski pokret 2 (158306)
Osmanović, A.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
2.0 Studij opernih uloga 2 (158301)
Briški, D.
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti SP VI.sem
=> Odabrati izborne predmete od minimalno 4 ECTS boda
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2 (53975)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (54008)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6, 7, 8 INFO
3.0 Opća didaktika (54458)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Poznavanje glazbala 2 (118649)
Shehu, B.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Razvojna psihologija (54427)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
ECTS MA vanjska izbornost ljetni semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Govorne vježbe I/1. (78362)
Bratož, S.
0,0,0
30
(30A )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Govorno izražavanje (118967)
Pavletić, H.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Igre i djeca (51884)
Diković, M.
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rad s darovitim učenicima (118964)
Kadum, S.
0,0,0
30
(15PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
2.0 Rani emocionalni poremećaji (42740)
Špelić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
6.0 Sustavi i alati za e - obrazovanje (145489)
Pogarčić, I.
0,0,0
105
(30PK+30P+45S )
2, 4, 6, 8 INFO
3.0 Turizam i kultura (73898)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6, 8 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6, 8 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Glazbeni oblici i stilovi 3 (66073)
Brajković, M.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
2.0 Komorno pjevanje 3 (171230)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
2.0 Koncertna praksa 7 (171235)
0,0,0
30
(30A )
7 INFO
1.0 Korepeticija 7 (171233)
0,0,0
15
(15P )
7 INFO
1.0 Operna gluma 3 (171232)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
11.0 Pjevanje 7 (171229)
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
1.0 Scenski pokret 3 (171234)
Osmanović, A.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
2.0 Studij opernih uloga 3 (171231)
Briški, D.
0,0,0
30
(30P )
7 INFO
6.0 Završni ispit (171236)
0,0,0
0
( )
7 INFO
ECTS Izborni predmeti SP VII.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1 (53956)
Vunić, K.
1,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5, 7 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (53992)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5, 7 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6, 7, 8 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.