Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa na studij i selekcijski postupak

Specijalistički studij može upisati pristupnik koji je završio diplomski studij klasične harmonike i stekao naziv magistar muzike (mag. mus.), kao i pristupnik koji je završio dodiplomski studij klasične harmonike prema ranijim propisima i stekao stručni naziv akademski glazbenik-profesor harmonike. Prijemni ispit podrazumiejva nastup rped stručnim povjerenstvom.

Zahtjevi prijemnog ispita za Poslijediplomski specijalistički studij klasične harmonike:
Slobodni program do 40 minuta
- program mora uključivati jednu djelo napisano do 1800. g.
- dva originalna djela, od kojih najmanje jednu suvremenog skladateljskog izričaja i zahtjevnosti primjerice:
M. Lindberg : Jeux'd Anches, S. Gubaidulina: De profundis, L. Berio: Sequenza XIII, A. Holszky: Highway For One, J. Torres: Itzal

Pristupnik koji je diplomu stekao u inozemstvu dužan je prethodno obaviti postupak za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije. Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Upis na specijalistički studij provodi se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje 6 mjeseci prije početka nastave.

Vijeće Muzičke akademije donosi konačnu odluku o izvođenju specijalističkog studija za koji je raspisan javni natječaj, ako utvrdi da postoji dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj za upis na specijalistički studij u roku utvrđenom u natječaju.

Prije održavanja prijemnog ispita pristupnik mora obaviti konzultacije s voditeljem specijalističkog studija.

Pristupnik se pismeno obavještava o rezultatu prijave na specijalistički studij.

Pristupnik čija prijava za upis nije prihvaćena, može 7 dana od dana primitka obavijesti ili objave na oglasnoj ploči, podnijeti prigovor Povjerenstvu za poslijediplomske studije.

S pristupnikom koji ostvari pravo na upis specijalističkog studija sklapa se Ugovor o studiranju.

Ugovorom se utvrđuje status studenta, Plan studiranja, visina školarine i ostalih troškova specijalističkog studija, te ostala prava i obveze ugovornih strana.