VESNA IVANOVIĆ OCVIRK:
O djelatniku

Vesna Ivanović Ocvirk, v. pred.

Zvanje: viši predavač

E-mail:
Katedra/služba :
Muzička akademija u Puli

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski