VESNA IVANOVIĆ OCVIRK:
O djelatniku

Vesna Ivanović Ocwirk, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski