Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Muzička akademija u Puli

OGLASNA PLOČA:
Oglasna ploča za studente Muzičke akademije u Puli
Dana 6.3.2018. godine Sveučilište objavljuje natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata za akademsku godinu 2018./2019.