OGLASNA PLOČA MAPU-A:

Sukladno uvjetima nastale epidemiološke situacije i odluke o organizaciji rada na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, studenti posljednje akademske godine studija Muzičke akademije u Puli mogu e-poštom prijaviti temu završnog/diplomskog koncerta Uredu za studente i obrazovne programe do 15. travnja.

Ispunjeni obrazac student dostavlja e-poštom mentoru koji će odgovoriti studentu sa "suglasan/suglasna" umjesto potpisa koji student zatim prosljeđuje Uredu za studente i obrazovne programe na unos podataka u ISVU sustav i to djelatnici Sandri Žajgar na:

Obrazac koji se nalazi na poveznici u nastavku može se, nakon što se pohrani na računalu otvoriti kao word dokument te kao takav ispuniti i poslati mentoru:

Popis obavijesti