OGLASNA PLOČA MAPU-A:

Završni koncerti na preddiplomskom studiju klavira održati će se u četvrtak 17. rujna 2020. u dvorani studija klavira Doma hrvatskih branitelja prema rasporedu:

u 10.30 sati, Valentina Božac

u 11.30 sati, Lana Bubaš

Popis obavijesti