ZDENKO OSIP:
O vanjskom suradniku

izv. prof. art. mr. art. Zdenko Osip

Zvanje: izvanredni profesor

E-mail:
Katedra/služba :
Muzička akademija u Puli

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski