Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Vrijeme i mjesto održavanja

 • 11. - 13. travnja 2019. godine (Osijek, Hrvatska)

Tema simpozija

Glavna je tema simpozija „Glazba u školi – stanje i perspektive“. Sudionici se pritom mogu usmjeriti na sljedeća promišljanja: 

 • Kakvo je mjesto glazbe, kao dijela umjetničkog područja, u Nacionalnom okvirnom kurikulumu?
 • Ostvaruje li se danas kvalitetno učenje i poučavanje u nastavi glazbe u općeobrazovnim i glazbenim školama?
 • Kako unaprijediti nastavu glazbe u općeobrazovnim i glazbenim školama?
 • Kako se glazbeni odgoj i obrazovanje mijenjao kroz povijest?
 • Koji su izazovi i mogućnosti projektne nastave u sklopu nastave glazbe?
 • Trebamo li glazbu uvoditi i u neglazbene nastavne predmete?
 • Kakav pristup imaju učitelji pri planiranju i ostvarivanju izvannastavnih glazbenih i plesnih aktivnosti?
 • S kojim se izazovima susreću nastavnici glazbe u umjetničkom školama (glazbenim, plesnim i likovnim)?
 • Kakvo glazbeno obrazovanje trebamo osigurati glazbeno darovitim  učenicima?
 • Kolika je važnost glazbe i glazbenoga obrazovanja za opći čovjekov razvoj?

O simpoziju

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga priznat je međunarodni skup kojega je utemeljio pulski Odjel za glazbu (današnja Muzička akademija u Puli) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2009. godine. Zamišljen je kao mjesto razmjene glazbenih i pedagogijskih teorijskih spoznaja, prikaza rezultata istraživanja te ideja i iskustava iz pedagoške prakse.

Utemeljenje simpozija

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga priznat je međunarodni skup kojega je utemeljio pulski Odjel za glazbu (današnja Muzička akademija u Puli) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2009. godine. Zamišljen je kao mjesto razmjene glazbenih i pedagogijskih teorijskih spoznaja, prikaza rezultata istraživanja te ideja i iskustava iz pedagoške prakse. Simpozij okuplja glazbene pedagoge, znanstvenike i praktičare koji svojim istraživanjima, inovacijama i praktičnim prijedlozima nastoje unaprijediti glazbeno-pedagošku teoriju i praksu.

Dosad je održano pet simpozija na kojima je svoje radove predstavilo ukupno 189 aktivnih sudionika, glazbenih pedagoga iz Hrvatske i inozemstva: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Litve, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih država, Slovenije i Srbije. Simpoziji uključuju brojna predavanja, radionice, koncerte, predstavljanja knjiga i izložbe

Rezultat svakog simpozija je i objavljen zbornik radova koji se indeksira u bazama RILM i EBSCO. U zbornicima je dosad objavljeno 140 radova: s prvog 14, s drugog 21, s trećeg 42, s četvrtog 28 i s petog 36. U procesu razvoja simpozija od velike je važnosti uključivanje novih simpozijskih destinacija – uz Pulu još Splita i Osijeka. U Puli su na Muzičkoj akademiji održani prvi, drugi, treći i peti simpozij (2009., 2011., 2013. i 2017. godine), u Splitu je na Umjetničkoj akademiji  održan četvrti simpozij (2015. godine), a u Osijeku će se održati šesti simpozij (od 11. do 13. travnja 2019. godine). Namjera je da se ta tri grada ubuduće izmjenjuju u organizaciji simpozija.

Pozvani predavač

Prof. dr. Tim Cain

Faculty of Education, Edge Hill University

Velika Britanija

email: tim.cain@edgehill.ac.uk

Dr. Tim Cain je profesor na Faculty of Education, Edge Hill University (UK). 19 godina radio je kao učitelj glazbe. 1999. godine postao je sveučilišni nastavnik, prvo na  Kingston University, a onda i na Bath Spa University i University of Southampton. Na Edge Hill University zaposlen je od 2011. godine do danas. U svojim znanstvenim radovima bavi se glazbeno-pedagoškim temama, akcijskim istraživanjima, temama vezanim uz obrazovanje učitelja i mentoriranje. U posljednje vrijeme njegov je znanstveni interes najviše usmjeren na pitanje kako učitelji koriste rezultate znanstvenih istraživanja i suradničke metode istraživanja kako bi razvili svoju pedagošku praksu. Radovi iz tog područja objavljeni su u hrvatskim, nizozemskim, njemačkim, slovenskim, španjolskim i talijanskim publikacijama. Njegova posljednja knjiga objavljena je 2017. godine u izdanju poznate londonske izdavačke kuće Routledge pod naslovom Teaching Music Differently: Case Studies of Inspiring Pedagogies. Knjigu je objavio u suautorstvu s Joannom Cursley. Prof. Cain je član nekoliko značajnih strukovnih organizacija među kojima treba posebno izdvojiti British Educational Research Association. Osim toga, član je uredništava vrlo uglednih međunarodnih glazbeno-pedagoških časopisa British Journal of Music Education i International Journal of Music Education.  

Za više informacija pogledajte ovdje

Organizatori simpozija

Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga organizira Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u suradnji s Odsjekom za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjekom za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Službeni jezici simpozija su hrvatski i međusobno razumljivi jezici i engleski jezik. Načini realizacije i predstavljanja teme: usmeno izlaganje, radionica, fokus grupa

Znanstveni odbor

Član tima

Izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin

MUZIČKA AKADEMIJA U PULI

PREDSJEDNICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

 

Član tima

Prof. dr. Rūta Girdrzijauskienė

FACULTY OF ARTS, MUSIC ACADEMY, KLAIPĖDA, LITVA 

ČLANICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Prof. dr. Noemi Maczelka

DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION, SZEGED, MAĐARSKA

ČLANICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Izv. prof. dr. Michele Biasutti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, PADOVA, ITALIJA

ČLAN ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Izv. prof. dr. Senad Kazić

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU, BOSNA I HERCEGOVINA

ČLAN ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Izv. prof. dr. Branka Rotar Pance

AKADEMIJA ZA GLASBO, LJUBLJANA, SLOVENIJA

ČLANICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Izv. prof. dr. Milena Petrović

FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU, SRBIJA

ČLANICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Izv. prof. dr. Davorka Radica

UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU, HRVATSKA

ČLANICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Doc. dr. Vesna Svalina

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK, HRVATSKA 

ČLANICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Izv. prof. dr. Lada Duraković

MUZIČKA AKADEMIJA U PULI, HRVATSKA 

ČLANICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Dr. Gabriela Karin Konkol

MUSIC ACADEMY IN GDANSK, POLJSKA

ČLANICA ZNANSTVENOG ODBORA

 

Član tima

Dr. Andreas Bernhofer

UNIVERSITÄT MOZARTEUM, SALZBURG, AUSTRIA

ČLAN ZNANSTVENOG ODBORA

 

Više o šestom simpoziju i važne informacije potražite na stranici:

Više o simpoziju: