Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/19-01/39, URBROJ: 380-01-01-19-2) u okviru trećeg Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2018-1-HR01-KA103-046933 dana 30.8.2019. ocijenilo je dvije pristigle prijave zaprimljene putem urudžbenog zapisnika u periodu od 7.6.2019 do 30.8.2019:

  • Marieta Djaković, v. pred. (podučavanje i stručno osposobljavanje)
  • Kristina Djaković, v. pred. (podučavanje i stručno osposobljavanje)

Prijave su udovoljile formalnim i kvalitativnim uvjetima Natječaja te se dodjeljuje financijska potpora na temelju preostalih financijskih sredstava iz projekta za: 

  • Marieta Djaković, v. pred. 
  • Kristina Djaković, v. pred. 
Popis obavijesti