Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/19-01/74, URBROJ: 380-01-01-19-2) u okviru prvog Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272 dana 23. listopada 2019. ocijenilo je devet pristiglih prijava zaprimljenih putem urudžbenog zapisnika u periodu od 23.10.-15.11.2019 godine:

  • prof. dr. sc. Alfio Barbieri (stručno osposobljavanje) 
  • prof. dr. sc. Marinko Škare (podučavanje)
  • Sunčana Tuksar, v. pred. (podučavanje i stručno osposobljavanje) 
  • Sanja Dolenec, dipl. oec. (stručno osposobljavanje)
  • Sandra Lorenzin (stručno osposobljavanje) 
  • Irena Mikulaco, pred. (podučavanje) 
  • doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (podučavanje)

Natječaj i odabir kandidata proveden je sukladno Pravilniku o provođenju Erasmus+ programa objavljenom na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Formalnim uvjetima Natječaja udovoljile su sve prijave. Kvalitativnom provjerom utvrđeno je da su sve prijave udovoljile uvjetima natječaja te im se dodjeljuje financijska potpora sukladno predloženom programu rada.

Svaki kandidat ima pravo na sufinanciranje 2 dana putovanja (jedan dan u odlasku i jedan dan u povratku).

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti