NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

1. Muzička akademija:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand,  iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za kolegij Korepeticija;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača,  iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za kolegij Klavir obligat;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand,  iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija ili iz znanstvenog područja, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti za kolegije: Harmonija na klaviru i Repetitorij teorije glazbe;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno umjetničko-nastavno zvanje izvanredni profesor,  iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za kolegij Klavir obligat (ponovni izbor);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno nastavno zvanje predavača,  iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe za kolegij Klavir obligat (ponovni izbor);

2. Odjel za informacijsko komunikacijske tehnologije:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta,  iz područja društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija;
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske tehnologije (ponovni izbor);
 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo (ponovni izbor);

3. Odjel za tehničke studije:

 • za izbor dva izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta,  iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo ili polje interdisciplinarne tehničke znanosti;
 • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo ili brodogradnja; 

4. Odjel za prirodne i zdravstvene studije

    (na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva):

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistenta,  iz područja biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti za kolegije Anatomija i Fiziologija ;

5. Filozofski fakultet:

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta,  iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka stalno zaposlenog djelatnika s duljeg bolovanja);

6. Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
     na Preddiplomskom i diplomskom studiju Kultura i turizam

 • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta,  iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
   

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

c) preslik diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)

d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;

e) popis objavljenih znanstvenih, nastavnih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;

f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te

g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".       

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti