NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši ispravku Natječaja objavljenog 5. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama na način da u točki 1. stavku  1. umjesto riječi „neodređeno“  treba stajati riječ „određeno“, a u stavku 2. umjesto riječi „dva izvršitelja (2)“ trebaju stajati riječi „jedan izvršitelj (1) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za rodiljni dopust“.

 

 

 

 

Popis obavijesti