Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Struktura programa

Program se izvodi tijekom jedne akademske godine i sastoji se od obaveznih i izbornih predmeta s opterećenjem od najmanje 55 ECTS-a.

Nastava obuhvaća dio ECTS bodova, a veći dio polaznice i polaznici stječu  angažmanom u samostalnom zadacima te u školskoj praksi i izvođenju oglednog sata u školi. Predmetni nastavnici i nastavnice na raspolaganju su za konzultacije vezano za predmete koje predaju.


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Diković, M.
-
44
44P
1
8.0
-
50
50P
1
4.0
Plavšić, M.
-
22
22P
1
5.0
Blanuša Trošelj, D.
-
32
32P
1
4.0
Plavšić, M.
-
22
22P
1
4.0
Plavšić, M.
-
22
22P
1
4.0
Plavšić, M.
-
22
22P
1
4.0
Radetić-Paić, M.
-
22
22P
1
4.0
Plavšić, M.
-
35
35PK
1
ECTS Program stjecanja pedagoških kompetencija
=> Izabrati izborne kolegije prema uputi voditelja programa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pogarčić, I.
-
15
15P
1, 2
3.0
Riman, K.
-
15
15P
1, 2
3.0
Plavšić, M.
-
15
15P
1, 2
3.0
Šuran, F.
-
15
15P
1, 2
2. semestar | 1. godina
ECTS Program stjecanja pedagoških kompetencija
=> Izabrati izborne kolegije prema uputi voditelja programa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pogarčić, I.
-
15
15P
1, 2
3.0
Riman, K.
-
15
15P
1, 2
3.0
Plavšić, M.
-
15
15P
1, 2
3.0
Šuran, F.
-
15
15P
1, 2
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Diković, M.
-
44
44P
1
8.0
-
50
50P
1
4.0
Plavšić, M.
-
22
22P
1
5.0
Blanuša Trošelj, D.
-
32
32P
1
4.0
Plavšić, M.
-
22
22P
1
4.0
Plavšić, M.
-
22
22P
1
4.0
Plavšić, M.
-
22
22P
1
4.0
Radetić-Paić, M.
-
22
22P
1
4.0
Plavšić, M.
-
35
35PK
1
ECTS Program stjecanja pedagoških kompetencija
=> Izabrati izborne kolegije prema uputi voditelja programa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pogarčić, I.
-
15
15P
1, 2
3.0
Riman, K.
-
15
15P
1, 2
3.0
Plavšić, M.
-
15
15P
1, 2
3.0
Šuran, F.
-
15
15P
1, 2
2. semestar | 1. godina
ECTS Program stjecanja pedagoških kompetencija
=> Izabrati izborne kolegije prema uputi voditelja programa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pogarčić, I.
-
15
15P
1, 2
3.0
Riman, K.
-
15
15P
1, 2
3.0
Plavšić, M.
-
15
15P
1, 2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj