ENGLESKI JEZIK 1:
Engleski jezik 1
Engleski jezik 1
Šifra: 200904
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: Krešimir Vunić , pred. - Seminar

Krešimir Vunić , pred. - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Izborna grupa gl. ped dipl. 1 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa GP 1 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 1 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna gupa KL HAR 1 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna grupa predmeta KLAVIRA I.sem - Redovni studij - Klavir
Izborni predmeti SP I.sem - Redovni studij - Solo pjevanje

3. semestar
Izborna grupa GP 3 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 3 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna grupa predmeta KLAVIRA III.sem - Redovni studij - Klavir
Izborni predmeti SP III.sem - Redovni studij - Solo pjevanje

5. semestar
Izborna grupa GP 5 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 5 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna grupa predmeta KLAVIRA V.sem - Redovni studij - Klavir
Izborni predmeti SP V.sem - Redovni studij - Solo pjevanje

7. semestar
Izborna grupa GP 7 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 7 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna grupa predmeta KLAVIRA VII.sem - Redovni studij - Klavir
Izborni predmeti SP VII.sem - Redovni studij - Solo pjevanje
Termini konzultacija: