KLAVIR B2:
Klavir B2
Klavir B2
Šifra: 200879
ECTS: 2.0
Nositelji:
Izvođači: Mariza Burić , pred. - Vježbe u praktikumu
Danijela Horvat , pred. - Vježbe u praktikumu
Vesna Ivanović Ocvirk , v. pred. - Vježbe u praktikumu
mr. art. Elda Krajcar Percan - Vježbe u praktikumu
Melita Lasek Satterwhite , pred. - Vježbe u praktikumu

izv. prof. art. mr. art. Zdenko Osip - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Vježbe u praktikumu 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Termini konzultacija: