TALIJANSKI JEZIK I KULTURA 2 / LINGUA E CULTURA ITALIANA 2:
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2
Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2
Šifra: 185883
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti
Izvođači: doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Izborna grupa II. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Arheologija - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa II. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa GP 2 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa GP dipl. 2 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa II. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa II. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa KL HAR 2 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 2 sem. - Redovni studij - Klasična harmonika
Obavezni predmet - Redovni studij - Klavir
Izborna grupa II. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Talijanski jezik i književnost
Obavezni predmet - Redovni studij - Solo pjevanje
Izborna grupa dvop. pred TJIK 2.sem FF - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa II. sem Talijanski jezik i književnost (dvop) - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest

4. semestar
Izborna grupa GP 4 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 4 sem - Redovni studij - Klasična harmonika

6. semestar
Izborna grupa GP 6 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL HAR 6 sem - Redovni studij - Klasična harmonika

8. semestar
Izborna grupa GP 8 sem - Redovni studij - Glazbena pedagogija
Izborna grupa KL. HAR 8 sem - Redovni studij - Klasična harmonika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti :

    Ponedjeljak i utorak od 10.00 do 11.00. Ili svakog radnog dana uz prethodnu najavu e-mailom.

    Lokacija: