Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni specijalistički studij Klasične harmonike

Naziv studijskog programa

  • Sveučilišni specijalistički studij Klasične harmonike

Tip studijskog programa

  • Sveučilišni

Razina studijskog programa

  • Sveučilišni specijalistički studij (razina 7) 

Područje, polje i grana studijskog programa (znanstveno/umjetničko); ISCED

  • Umjetnost /Glazbena umjetnost / Reprodukcija glazbe - (sviranje); 0215 

Nositelj/i studijskog programa

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Izvođač/i studijskog programa

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Trajanje studijskog programa 

  • 2 godine (4 semestra)

Način izvođenja studija

  • Studijski program se pohađa kao izvanredni studij 

Minimalni broj ECTS bodova potrebnih da bi student završio studijski program

  • 120 

Akademski/stručni naziv/stupanj koji se stječe završetkom studija i razina kvalifikacije

  • Sveučilišni specijalist muzike (univ. spec. mus)