Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Informacija o upisima u akademsku godinu 2021./2022.

Informacija o upisima u akademsku...

Svi pristupnici koji ostvare pravo upisa u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. i dobiju upisni broj od strane Središnjeg prijavnog ureda (www.postani-student.hr) pristupit će online upisima na odabrani studijski program na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli kroz aplikaciju za upis.

 

 


Novosti MAPU-a

Obavijesti MAPU-a

Najave koncerata

Novosti UNIPU-a