Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Vizija, misija i ciljevi

VIZIJA

Muzička akademija u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli mjesto je prožimanja glazbe, kulture i umjetnosti s najnovijim znanstvenim istraživanjima i vrhunskim novim tehnologijama. Težnja nam je učvrstiti svoju poziciju nositelja kulturnog života grada Pule i Istarske županije te se pozicionirati kao važan strateški partner svim srodnim akademijama i institucijama – u lokalnome, nacionalnom, regionalnom i europskom kontekstu – poticanjem sinergije i razvoja tradicije, inovacije, baštine i novih stremljenja u glazbi, kulturi, umjetnosti i znanosti.

Naša je vizija povezivanje svih vertikala obrazovnog sustava (od predškolskog do visokog te obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja) kako bismo svojim studentima omogućili optimalan razvoj njihovih potencijala te uključivanje na tržište rada i svijet umjetnosti uz sve komparativne prednosti koje takav koncept nudi. 

MISIJA

Misija Muzičke akademije u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je ponuditi vrhunsku razinu glazbene i umjetničke edukacije u sinergiji s najnovijim znanstvenim istraživanjima i postignućima svim talentiranim glazbenicima instrumentalistima (Studij klasične harmonike), pjevačima (Studij solo pjevanja) te budućim glazbenim pedagoginjama i pedagozima (Studij glazbene pedagogije) kako bi mogli doseći maksimum u razvoju svojih potencijala, vještina, znanja i talenata.

Želja nam je studentima pružiti platformu za propitkivanje, otkrivanje, doživljaje, refleksiju i samoprocjenu, kreativnost, osmišljenu i proživljenu interpretaciju uz optimalan razvoj individualnosti i pokretačke strasti u svome životnom pozivu i budućem zanimanju.  

CILJEVI

Da bi ostvarila svoju misiju, Muzička akademija u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli definirala je sljedeće ciljeve:

 • Pronaći i privući talentirane mlade glazbenice i glazbenike iz cijele regije te im omogućiti radnu platformu koja potiče umjetnički, intelektualni i osobni razvoj svakoga od njih
 • Neumorno održavati i osuvremenjivati visoke obrazovne i umjetničke standarde
 • Privući i upošljavati eminentne nastavnike: glazbenike, umjetnike i znanstvenike bogatog iskustva i svestranih interesa
 • Uključiti se i obogaćivati obrazovni i umjetnički život cijele zajednice
 • Omogućiti inspirativnu i suportivnu radnu klimu – jednako studenticama i studentima, kao i nastavnicama i nastavnicima – s ciljem neprestanog rasta i usavršavanja
 • Poticati svoje studentice i studente da budu nositelji i promicatelji visokih znanstvenih i umjetničkih standarda u društvu 

TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Temeljne vrijednosti kao pretpostavke i uvjerenja koja su presudna za ponašanje zaposlenika i institucije u cjelini jesu:

 • Predanost radu i inicijativa
 • Neprekidna težnja ka proširenju i unapređenju postojećih znanja
 • Nesebično širenje postojećih znanja i novih spoznaja
 • Sloboda znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva
 • Pravednost i poštenje
 • Iskreno i nepristrano ponašanje
 • Objektivnost i korektnost.

Trenutno se na Muzičkoj akademiji u Puli izvode tri preddiplomska studija: Glazbena pedagogija, Klasična harmonika i Solo pjevanje te diplomski studij Glazbene pedagogije i Klasične harmonike. Studij Klavira koji ima dopusnicu još nije pokrenut. Strateški ciljevi Akademije svakako predviđaju i otvaranje drugih studijskih programa. Dvopredmetni studijski programi koji su u fazi pripreme su: Glazbena pedagogija sa zborskim dirigiranjem, Glazbena teorija s kompozicijom i Glazbena pedagogija s glazbenom terapijom kao i planiranje pokretanja studija Klavira i planiranje priprema za studij Etnomuzikologije i Gudačkih odsjeka. Da bi glazbeno obrazovanje u Istri pokrilo cijelu vertikalu, planira se i organizacija poslijediplomskih studija od kojih je u skoroj budućnosti najizgledniji Specijalistički studij Klasične harmonike. U skladu s misijom Sveučilišta Akademija veliku pažnju posvećuje i kreiranju Programa cjeloživotnog obrazovanja a koji bi svakako trebali biti i prepoznati na tržištu rada.