Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek studija Solo pjevanja

Kontakti

Adresa: Ulica Rovinjska 14, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon: +385 (52) 377 503
Fax: +385 (52) 377 503

E-mail: ured.glazba(at)unipu.hr

Predstojnik Odsjeka za solo pjevanje

Studijski programi:

O Odsjeku

Od akademske godine 2009./2010. na tadašnjem Odjelu za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli intezivno se radi na proširenju studijskih programa pripremama za otvaranje studijskih programa Solo pjevanja. Pilot-projekt koji je prethodio pokretanju Odsjeka za Solo pjevanje i studiju pjevanja u Puli bio je uvođenje Pripremnih godina za studij Solo pjevanja, koje su održane tijekom dviju akademskih godina, 2009./2010. i 2010./2011. Nositeljica kolegija Solo pjevanje bila je proslavljena sopranistica Lidija Horvat-Dunjko, a njena asistentica mezzosopranistica Sofija Cingula. Uz spomenuti kolegij te Osnove vokalne tehnike kojima se podučavaju studenti Glazbene pedagogije, a izborno ga mogu učiti i studenti Klasične harmonike, ponuda izbornih kolegija na oba postojeća odsjeka obogaćuje se slijedećim "pjevačkim“ kolegijima: Vježbe iz vokalne tehnike, Solo pjevanje kao izborni predmet te Vokalno-tehnički aspekti dječjih pjesmica i vokalnih primjera u nastavi. Svi novoponuđeni kolegiji bude interes velikog broja studenata i u samom su vrhu posjećenosti izbornih kolegija. U okviru kolegija Komorna glazba, postojeći ansambli se obogaćuju i vokalno-instrumentalnim izvedbama i ansamblima.

Već od samog početka Pripremnih godina za studij Solo pjevanja, studentice i studenti znatno doprinose koncertnim programima u organizaciji tadašnjeg Odjela za glazbu te postižu zavidne rezultate na državnim i međunarodnim glazbenim natjecanjima. Pjevanje i pjevačke točke kao dio manjih ili većih ansambala postaju neizostavnim dijelom svih koncerata i gostovanja u organizaciji Odjela, a studentice i studenti pjevanja do danas su među najaktivnijim i najuspješnijim promotorima Muzičke akademije u Puli.

Prema dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izvršen je upis studijskoga programa Solo pjevanje u Upisnik studijskih programa. Time se potvrđuje kako su, sukladno odredbi čl. 12 stavka 2. Pravilnika stečeni uvjeti za početak izvođenja navedenoga studijskog programa.

Konačno, u akademskoj godini 2013./2014. po prvi je puta održan prijemni ispit za Studij Solo pjevanja. Eminentne vokalne umjetnice Dunja Vejzović, Lidija Horvat-Dunjko i Sofija Cingula bile su članice prosudbene komisije koja je odlučivala o tome tko će biti prvi studenti pjevanja u povijesti Muzičke akademije u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Akademska godina 2014./2015. prva je godina u kojoj će studentice i studenti Muzičke akademije u Puli moći studirati Solo pjevanje te stjecati kompetencije, znanja i vještine potrebne za ostvarivanje karijere vokalnih umjetnika.

Prijediplomski studij Solo pjevanja usklađen je sa strateškim ciljevima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, te svojom kvalitetom u nastavi i umjetničkom radu pridonosi razvoju cjelokupne sveučilišne zajednice kao i suradnji s drugim kulturnim institucijama, turističkim zajednicama, kulturno umjetničkim društvima i sl. Organiziranjem seminara iz Solo pjevanja, majstorskih tečajeva te suradnjom naših studenata s ansamblima i orkestrima iz zemlje i inozemstva, studij Solo pjevanja doprinosi i razvoju uloge Sveučilišta - jednako na gradskoj, lokalnoj i nacionalnoj razini Republike Hrvatske kao i na globalnome međunarodnom planu. Velika pažnja posvetit će se suradnji sa drugim kulturnim institucijama u zemlji u cilju jačanja kulturnog razvoja regije.

Studij Solo pjevanja sustavom ECTS bodovanja omogućava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata - razmjenu studenata na nacionalnom i međunarodnom nivou. Pod horizontalnom pokretljivošću podrazumijevamo mogućnost prelaska na bilo koji sličan studij u zemlji ili inozemstvu. Vertikalna se pokretljivost ogleda u mogućnosti upisa na srodne/slične diplomske studije u zemlji i inozemstvu.

Iz medija