Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija

Diplomski studij Glazbene pedagogije izvodi se u dva semestra (60 ECTS-a).  

Jednogodišnji diplomski studij vodi u nastavnu i znanstvenu kvalifikaciju sa stručnim nazivom magistar/magistra glazbene pedagogije – mag. mus. (područje umjetnost, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija).

Stručnjaci toga profila bit će osposobljeni za glazbeno-pedagoški rad u osnovnim i srednjim općeobrazovnim školama, za nastavu solfeggia u osnovnim glazbenim školama te na studijskim programima općega nastavničkoga i nastavničkoga glazbenog usmjerenja. Moći će se baviti znanstvenim radom i upisati doktorski studij glazbene pedagogije.


Glazbena pedagogija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aspekti suvremene glazbe (63358)
Brajković, M.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Metodički praktikum i praksa (187311)
Vidulin, S.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
3.0 Poznavanje glazbene literature (200890)
- 30
(30S)
1 INFO
6.0 Priređivanje za ansamble (63356)
Shehu, B.
- 60
(60P)
1 INFO
3.0 Zbor 1 (200891)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa gl. ped dipl. 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete od minimalno 9 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 1 (200885)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (200980)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Gitara B3 (187088)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
2.0 Klavir 1 (200943)
- 15
(10P+5PK)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (200981)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Osnove kompozicije 1 (148032)
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Primjenjena glazba 1 (54498)
Shehu, B.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (148036)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Solo pjevanje 5 (147980)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Solo pjevanje 7 (147983)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (163087)
- 840
(840S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa GP dipl. 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 2 (200892)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (201001)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Gitara B4 (187090)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 8 (132482)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (201003)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Osnove kompozicije 2 (148033)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Primjenjena glazba 2 (54509)
Shehu, B.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (148037)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (200996)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (200997)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Solo pjevanje 6 (200998)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Solo pjevanje 8 (201000)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Zbor 2 (200893)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aspekti suvremene glazbe (63358)
Brajković, M.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Metodički praktikum i praksa (187311)
Vidulin, S.
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
3.0 Poznavanje glazbene literature (200890)
- 30
(30S)
1 INFO
6.0 Priređivanje za ansamble (63356)
Shehu, B.
- 60
(60P)
1 INFO
3.0 Zbor 1 (200891)
- 60
(30P+30PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa gl. ped dipl. 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete od minimalno 9 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 1 (200885)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Engleski jezik 1 (200904)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Engleski jezik 3 (200980)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Gitara B1 (187057)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Gitara B3 (187088)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
2.0 Klavir 1 (200943)
- 15
(10P+5PK)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 1 (200856)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Njemački jezik 3 (200981)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Orgulje 1 (148028)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Orgulje 3 (148030)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Osnove kompozicije 1 (148032)
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Primjenjena glazba 1 (54498)
Shehu, B.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Računalo u glazbi 1 (148034)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Računalo u glazbi 3 (148036)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 5 (97048)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Solo pjevanje 1 (147974)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Solo pjevanje 3 (147977)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Solo pjevanje 5 (147980)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Solo pjevanje 7 (147983)
Cingula, S.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (163087)
- 840
(840S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa GP dipl. 2 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Elementi muzikoterapije u nastavi glazbe 2 (200892)
Gilić, S.
- 30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Engleski jezik 2 (200905)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Engleski jezik 4 (201001)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Gitara B2 (187087)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Gitara B4 (187090)
Cordova Hernandez, J.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 7 (132481)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 8 (132482)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2 (200857)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 4 (201003)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Orgulje 2 (148029)
Kancelar, E.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Orgulje 4 (148031)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Osnove kompozicije 2 (148033)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Primjenjena glazba 2 (54509)
Shehu, B.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Računalo u glazbi 2 (148035)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Računalo u glazbi 4 (148037)
Škara, B.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 6 (97049)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Solo pjevanje 2 (200996)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Solo pjevanje 4 (200997)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Solo pjevanje 6 (200998)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Solo pjevanje 8 (201000)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Zbor 2 (200893)
- 60
(30P+30PK)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj