Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Udruga studenata studija Klasične harmonike

Adresa: Ulica Rovinjska 14, 52100 Pula, Hrvatska 

Predsjednik Udruge: Neno Atanasković 

E-mail:  neno.atanaskovic(at)gmail.com

Mob.: +385 (95) 825 4459

 

Udruga studenata studija Klasične harmonike – Pula osnovana je 2004. godine s ciljem stvaranja platforme za jasnije promišljanje i realizaciju studentskih potreba i želja. Prvo predsjedništvo Udruge činili su: Igor Krizman – predsjednik, Tamara Ignjatović – potpredsjednica i Nada Krznar – tajnica. Nakon početnog entuzijazma rad udruge je stagnirao, no ona se novim snagama obnovila 2009. godine. Tada za predsjednika biva izabran Zoran Maršić, za potpredsjednika Stjepan Vuger i za tajnicu Marija Vukoja. Istekom mandata ovog saziva, bira se novo predsjedništvo u sastavu: Marija Ostrugač – predsjednica, Bartol Buljan – potpredsjednik, Mateja Pranjić – tajnica.

Temeljni ciljevi udruge studenata Klasične harmonike jesu: 

 • utjecanje na kvalitetu studija i poštivanje prava studenata
 • djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata 
 • sudjelovanje u radu Odsjeka za Klasičnu harmoniku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli;
 • sudjelovanje u radu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • povezivanje i suradnja sa svim srodnim strukovnim organizacijama iz Republike Hrvatske i svijeta, kao i suradnja s drugim studentskim i omladinskim udrugama u Republici Hrvatskoj i svijetu
 • zaštita standarda i socijalnog statusa studenata
 • zaštita dostojanstva glazbenika
 • suradnja s hrvatskim skladateljima, s ciljem obogaćivanja i promocije originalne literature za klasičnu harmoniku, a samim time i hrvatske glazbene baštine te promocija samog instrumenta

U svrhu ostvarenja tih ciljeva Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • pomaže studentima u ostvarivanju njihovih prava
 • obavještava o  stručnom usavršavanju studenata putem organiziranih tribina, seminara
 • organizira predavanja, okrugle stolove i tribine vezane uz sadržaj i organizaciju studija Klasične harmonike, kao i stručnih izleta te ostalih putovanja vezanih uz struku
 • organizira kulturno-umjetničke, zabavne i druge programe
 • omogućava djelovanje harmonikaškog orkestra Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli izvan nastavnog plana i programa (sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima, glazbenim tribinama i raznim manifestacijama)
 • obavlja ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Kluba.