MEĐUNARODNI FORUM STUDENATA GLAZBENE PEDAGOGIJE U PULI:
Međunarodni forum studenata glazbene pedagogije u Puli

Forum studenata glazbene pedagogije u Puli okupio je do sada 83 studenata iz Hrvatske (Pula, Zagreb, Split, Osijek), Slovenije (Ljubljana, Maribor), Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar), Srbije (Beograd, Novi Sad), Crne Gore (Cetinje), Poljske (Gdansk) i Austrije (Salzburg). Izloženo je 39 tema, a objavljeno 36 radova studenata. Godine 2015. tiskan je prvi zbornik radova studenata, s 10 radova, godine 2017. tiskan je drugi zbornik radova studenata, sa 7 radova, dok je godine 2019. objavljeno 11 radova. Tri su studentice bile kourednice zbornika. Pozvanih predavanja ili radionica profesora bilo je 9, uglavnom iz međunarodnoga okružja.

Pratite na na našoj Facebook stranici!

Peti međunarodni forum studenata glazbene pedagogije (25.-26.4.2019.)

Peti međunarodni forum studenata...

Peti međunarodni forum studenata glazbene pedagogije održat će se 25. i 26. travnja 2019. godine. Tema foruma je: Kompetencije studenata glazbene pedagogije: teorijski i praktični aspekti. U dva dana foruma održat će se koncert otvorenja, predavanja studenata te predavanja i radionice profesora. Na Forumu će izlagati 17 studenata iz 6 zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Poljska) s 11 tema.

Uz izlaganja studenata predavanje će održati i dr. Jelica Valjalo Kaporelo s Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (Hrvatska): Znanstvena socijalizacija mladih istraživača – od ideje do realizacije 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija mladih istraživača glazbe; dr. Ira Prodanov i dr. Nataša Crnjanski s Akademije umetnosti u Novom Sadu (Srbija): Kulturološki identiteti u umetničkoj produkciji Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – predstavljanje naučnog projekta. Također, Aleksandra Smolić i Martina Mahić, alumni pulske Muzičke akademije, a ujedno i sudionice prvoga Foruma, održat će radionicu na temu Primjenjivost istarskog tradicijskog nasljeđa u nastavi Glazbene kulture.

Program: