Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Glazba u školi – stanje i perspektive

Osijek, 11. – 13. travnja 2019.

Nastavljajući s idejom okupljanja glazbenih pedagoga koji svojim istraživanjima, inovacijama i praktičnim prijedlozima unaprjeđuju glazbenopedagošku teoriju i praksu, mnogobrojni su izlagači sudjelovali na Simpoziju koji je organizirao Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u suradnji s Odsjekom za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjekom za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku te Odsjekom za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Jedinstven je program obuhvatio prezentacije najnovijih stručnih i znanstvenih dostignuća iz područja glazbenoga odgoja i obrazovanja, radionice, koncerte te druge oblike međusobne razmjene iskustava učitelja glazbe i glazbenih pedagoga. U zaključku Simpozija upozorava se na važnost revidiranja mjesta glazbe u nacionalnome kurikulu uz korištenje novih strategija poučavanja, povećanja uloge projektne nastave i organizacije višemodalnih izvannastavnih glazbenih aktivnosti u školskome okružju.

Unutar teme sudionici su se usmjerili na promišljanja o mjestu glazbe u Nacionalnome okvirnom kurikulu, o ostvarivanju kvalitetnoga učenja i poučavanja u nastavi glazbe u općeobrazovnim školama, o mogućnosti unapređenja nastave glazbe u glazbenim školama, na rasprave o važnosti glazbe za opći čovjekov razvoj, o mogućnostima ostvarivanja projektne nastave u sklopu nastave glazbe te o planiranju i ostvarivanju izvannastavnih glazbenih aktivnosti u općeobrazovnim i glazbenim školama.

Ugledni znanstvenici i praktičari iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Francuske, Italije, Mađarske, Makedonije, Meksika, Njemačke, Poljske, Portugala, SAD-a, Slovenije, Srbije i Velike Britanije aktivno su sudjelovali u radu simpozija.

Dvadeset i devet radova objavljeno je u zborniku Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 6, koji je indeksiran u bazama RILM i EBSCO. Radovi su podijeljeni u sljedeće cjeline: Izazovi glazbenoga obrazovanja, Glazba i glazbeno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, Glazbeno obrazovanje na visokoobrazovnim institucijama, Učenje glazbe u glazbenim školama, Glazbeno obrazovanje odraslih i Glazbeni projekti. Šest je radova objavljeno u časopisu "Život i škola", vol. 64, br. 2. Radovi iz zbornika koristit će učiteljima i nastavnicima glazbe sa svih razina odgoja i obrazovanja te potaknuti znanstvenike koji se bave glazbenom pedagogijom na neka nova teorijska promišljanja i nova znanstvena istraživanja.