Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Diplomski sveučilišni studij Klasična harmonika

Naziv zanimanja (profil): magistar/magistra muzike – mag.mus. klasične harmonike (umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe)

Razina kvalifikacije: 7

Obujam kvalifikacije: 60 ECTS (2 semestra)

Uvjet: kvalifikacija na 6. razini uz razredbeni postupak

Opći ishodi diplomskog studijaklasične harmonike ogledaju se u kompetencijama (znanjima, i sposobnostima prenošenje stručnih, umjetničkih spoznaja, dosega, te izvođačkih vještina) koje su očekivane na umjetničkom području sukladno sa drugim reproduktivnim glazbenim umjetnicima i glazbenim pedagozima. Specifični ishodi postižu se u okviru stručnih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. Drugostupnici će aktivno i pasivno ovladati glazbom, bit će sposobni samostalno pripremiti, aranžirati i izvesti glazbena djela raznih povijesnih i stilskih razdoblja na harmonici. Individualnim i grupnim vježbama postižu se znanja i maksimalni glazbeno-umjetnički dosezi kod svakog studenta, budućeg odgajatelja i glazbenog pedagoga, ali i reproduktivnog umjetnika i voditelja harmonikaškog orkestra.

Nakon jednogodišnjeg studija student/studentica biti će osposobljen/osposobljena za:

  • interpretaciju i analiziranje najkompleksnijih skladbi kroz povijesno i stilske različitosti kako solističkih tako i komornih i orkestralnih
  • izvršavanje reproduktivne djelatnosti akademskog glazbenika, kao koncertista-solista ili kao člana različitih glazbenih sastava
  • osmišljavanje, razumijevanje i kritičku ocjenu vlastite interpretacije
  • koncentrirano izvođenje programa u trajanju do 50 minuta
  • prenošenja znanja i vještina na području, tehnike instrumenta, vježbanja, sposobnost uočavanja subjektivnih potreba pojedinih učenika
  • obavljanje radnih zadataka glazbenog pedagoga u osnovnim i srednjim glazbenim školama za predmete harmonika, komorna glazba i harmonikaški orkestar
  • vođenje školskih, amaterskih i sličnih ansambala
  • suradnju s različitim obrazovnim i kulturnim institucijama
  • pomoćne poslove u područjima obrazovanja i kulture uopće
  • nastavak studiranja na postdiplomski studij.