Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti

Pula, 18. – 20. svibnja 2017.

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga proslavio je svoj mali jubilej. Pet simpozija, 189 aktivnih sudionika, glazbenih pedagoga iz Hrvatske i inozemstva; mnogobrojna predavanja i radionice, koncerti, predstavljanja knjiga; pet simpozijskih zbornika s ukupno 144 rada – to je kratak pregled i velik razlog za slavlje. Izlaganja, radionice i radovi istaknutih stručnjaka te kreativnih praktičara, novi predlošci za buduća istraživanja, fokus-grupe kao mogućnost posebne interakcije predavača i publike te mentoriranje radova mladih znanstvenika koji se tek afirmiraju u znanstvenoistraživačkome radu odlike su ovoga izdanja Simpozija. Zaključak Simpozija ukazuje na to da glazbenopedagoška znanost danas intenzivno promišlja glazbeno obrazovanje kao kvalitetan, dinamičan, stvaralački i inovativan proces. Naglašavajući i dalje vrijednost sadašnjih i budućih istraživanja, inoviranjem nastavnoga procesa, međupredmetnim povezivanjem glazbe i ostalih predmeta te pridavanjem veće uloge multimediji i e-obrazovanju težimo novim vrijednostima u odgoju i obrazovanju, ali i dajemo ideje kako poboljšati vlastiti rad, utjecati na kompetencije djece i mladih te učiniti školu boljim mjestom.

Diskursi su bili usmjereni na promišljanje o prednostima i nedostatcima pedagogije u glazbenoj umjetnosti, smislu i cilju glazbenog odgoja i obrazovanja, dijalogu umjetnosti i znanosti, poveznici kreativnosti i stvaralaštva, inovacijama u poučavanju, multidisciplinarnom pristupu glazbi te modelima suradnje učitelja, nastavnika i profesora različitih predmeta/kolegija. Na ovom je simpoziju po prvi puta dio radnih skupina bio organiziran u tzv. fokus grupe, a simpozijsku su formu uspješno zaokružila predstavljanja knjiga i koncerti.

Ugledni znanstvenici iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Cipra, Češke, Hrvatske, Italije, Litve, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Srbije aktivno su sudjelovali kao pozvani predavači, izlagači, recenzenti, voditelji sekcija, članovi znanstvenog i organizacijskog odbora. Simpozij je otvorio delegat European Association for Music in Schools (EAS), a predsjednik EAS-a bio je jedan od recenzenata zbornika radova.

Brojni radovi objavljeni su u zborniku Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5, koji je uz bazu RILM, indeksiran i u bazi EBSCO. Radovi su podijeljeni u sljedeće cjeline: Glazbeno-pedagoška istraživanja i pristupi; Glazbeni projekti; Međupredmetno povezivanje u nastavi glazbe; Multimedija i E-obrazovanje; Glazba i društvo: fenomenološki aspekti.

Činjenica je da suvremena pedagoška stremljenja pretpostavljaju uvažavanje cjelovitog pristupa obrazovanju učenika, prevazilaženje krutih podjela različitih područja i disciplina te njihovo interdisciplinarno povezivanje. Nezaobilazne točke diskursa u odgoju i obrazovanju postaju umrežavanje, integrativno učenje i partnerstvo. Stoga smo kao središnju temu simpozija postavili povezivanje dvaju naizgled udaljenih područja – pedagogiju, kao društvenu znanost, i glazbu, kao umjetnost. U fokusu su bila pitanja o statusu pedagogije u glazbenoj umjetnosti te prednostima i ograničenjima njihove povezanosti. Željeli smo ispitati koja su stajališta glazbenih pedagoga o smislu i ciljevima glazbenog odgoja i obrazovanja, kreiranju dijaloga između umjetnosti i znanosti, pomirivanju logičnog i racionalnog s intuitivnim, empirijskog s osjetilnim. Zanimali su nas modeli suradnje učitelja, nastavnika i profesora različitih pedagoških i umjetničkih predmeta/kolegija, stavovi o modusima premošćivanja rascjepa između poučavanja teorijskih glazbenih disciplina i glazbe kao umjetnosti, kao i pronalaženju mogućeg zajedničkog nazivnika za poučavanje glazbe.