Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Budućnost glazbene nastave: diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti

Pula, 18.-20. svibnja 2017.

Diskursi su bili usmjereni na promišljanje o prednostima i nedostatcima pedagogije u glazbenoj umjetnosti, smislu i cilju glazbenog odgoja i obrazovanja, dijalogu umjetnosti i znanosti, poveznici kreativnosti i stvaralaštva, inovacijama u poučavanju, multidisciplinarnom pristupu glazbi te modelima suradnje učitelja, nastavnika i profesora različitih predmeta/kolegija. Na ovom je simpoziju po prvi puta dio radnih skupina bio organiziran u tzv. fokus grupe, a simpozijsku su formu uspješno zaokružila predstavljanja knjiga i koncerti. 

Ugledni znanstvenici iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Cipra, Češke, Hrvatske, Italije, Litve, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Srbije aktivno su sudjelovali kao pozvani predavači, izlagači, recenzenti, voditelji sekcija, članovi znanstvenog i organizacijskog odbora. Simpozij je otvorio delegat European Association for Music in Schools (EAS), a predsjednik EAS-a bio je jedan od recenzenata zbornika radova.

Brojni radovi objavljeni su u zborniku  Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5, koji je uz indeksaciju u RILM-u, dobio i EBSCO indeksaciju. Radovi su podijeljeni u sljedeće cjeline: Glazbeno-pedagoška istraživanja i pristupi; Glazbeni projekti; Međupredmetno povezivanje u nastavi glazbe; Multimedija i E-obrazovanje; Glazba i društvo: fenomenološki aspekti.