Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli

Adresa

E-mail

Skype

Telefon

  • +385 (52) 377 503

Fax

  • +385 (52) 377 503
  • +385 (52) 377 502

Dekanica akademije

Tajnica akademije

Zajedničke službe Sveučilišta

IBAN

  • HR4523600001500141808

Ostali podatci

  • Matični broj: 2161753
  • OIB: 61738073226
  • Broj žiro računa Muzičke akademije u Puli (IBAN): HR1623600001500125937
  • Otvoren kod banke: Zagrebačka banka

Gdje se nalazimo?