KONTAKTI:
Kontakti

Muzička akademija u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa: Rovinjska 14, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon: +385 (52) 377 503,  +385 (52) 377 502

E-mail: mapu-ured(at)unipu.hr

Skype: maunipu 

 

Dekan Akademije 

 

Tajnica Akademije: Sandra Morožin

 

Uredovno vrijeme:

Radnim danom od 08:00 - 15:00 sati

 

Za kontaktiranje djelatnika Muzičke akademije pogledajte Nastavnike.

Za ostale kontakte službi i osoblja Sveučilišta Jurja Dobrile pogledajte imenik.


Gdje se nalazimo:

Google Maps

 

Ostali podatci:

Matični broj: 2161753
OIB: 61738073226

Broj žiro računa Muzičke akademije (IBAN): HR1623600001500125937

Otvoren kod banke: Zagrebačka banka