Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zbornik radova s Prvog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga

Naziv publikacije: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena / Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes

Izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu

Godina izdanja: 2009.

Urednica: Sabina Vidulin-Orbanić

Baza: RILM

Radovi u zborniku su prilog teorijskom razmatranju glazbenih odgojno-obrazovnih pitanja i doprinos podizanju društvene svijesti o značenju glazbenog obrazovanja i njegovoj vrijednosti u hrvatskom društvu. Uz uvodni referat na osnovnu temu simpozija raspon tema obrađenih u 14 radova dotiče područja glazbenog obrazovanja odgojitelja, uloge učitelja u suvremenoj školi, HNOS-a i permanentnog obrazovanja učitelja glazbe, nacionalnog kurikuluma i obrazovanja učitelja, razvoja nastave glazbe u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. stoljeća, glazbene edukacije kao važnog čimbenika u sustavu vrijednosti djeteta, značaja glazbenog obrazovanja u inkluzivnom odgojno-obrazovnom procesu, dotiče iskustva Bolonjskog procesa, pitanja harmonije i solo pjevanja u obrazovanju glazbenih pedagoga, glazbe kao poticaja u radu s učenicima s posebnim potrebama te univerzalnoj filozofiji glazbenog obrazovanja. Uza znanstvene i stručne radove, dodatak zborniku čini i opis (nove) tehnike poučavanja solfeggia i sažetak dviju radionica.​​

 

 

Zbornik radova s Drugog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga

Naziv publikacije: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 2 / Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 2

Izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu

Godina izdanja: 2011.

Urednica: Sabina Vidulin-Orbanić

Baza: RILM

Obuhvaćeni su opći, pedagoški i sociološki aspekti uporabe nastavne tehnologije u glazbenoj nastavi. Radovi obuhvaćaju način uporabe i primjenu nastavne tehnologije, ulogu videokomponente, audiouređaja i web izvora u nastavi. Definiraju se nove tehnologije i digitalni resursi u nastavi pjevanja, proučavaju se pitanja udžbenika i suvremenoga e-poučavanja. U radovima se utvrđuju pedagoško-muzikološki aspekti korištenja medija u nastavi, objašnjava se način rada sa slijepim učenicima u nastavi solfeggia te donosi opis hibridnoga tečaja blok-flaute. Tumače se kompjutorske igre za djecu i analizira se glazba u animiranim filmovima (predškolski uzrast). U sklopu osnovnoga obrazovanja analizira se utjecaj pokreta na glazbenu edukaciju te interaktivno učenje u informatičkom okružju. Uporaba web izvora u nastavi i moderne tehnologije u glazbenom poučavanju teme su kojima se opisuje rad u srednjoj školi. Korištenje suvremene tehnologije pri realizaciji metodičkih i povijesnih kolegija orijentirano je na visokoškolsko obrazovanje.

 

Zbornik radova s Trećeg međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga

Naziv publikacije: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3 / Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 3

Izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu

Godina izdanja: 2013.

Urednica: Sabina Vidulin-Orbanić

Baza: RILM

Najviše radova posvećeno je mogućnostima interdisciplinarnosti u sustavu primarnog obrazovanja (16), zatim stručnog glazbenog obrazovanja (9), prožimanju glazbe s drugim disciplinama i područjima (7), načinima interdisciplinarnog povezivanja sadržaja u sekundarnom obrazovanju (6) te terapijskim učincima glazbe na djecu s posebnim potrebama (4). Činjenica jest da je interdisciplinarnost, ne samo suvremena, već i važna sastavnica današnjega obrazovnog sustava u vertikali, koja nudi brojne načine prožimanja srodnih I nesrodnih disciplina i područja. Sličnost i različitost, otvorenost i zatvorenost, prava i prividna korelacija, formalna i neformalna komparacija, glazbena i neglazbena mogućnost povezivanja sadržaja, obilježja su kojima autori propituju interdisciplinarne veze između glazbe i ostalih glazbenih i izvanglazbenih područja i disciplina.

 

Zbornik radova s Četvrtog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga

Naziv publikacije: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4 / Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 4

Izdavač: Umjetnička akademija u Splitu

Godina izdanja: 2015.

Urednica: Vito Balić i Davorka Radica

Baza: RILM

Zbornik je podijeljen u šest područja: Glazbena kultura, s temama iz općeg obrazovanja; Kurikuli, s propitivanjem planova i programa glazbene nastave; Psihologija i instrumentalna pedagogija; Glazbeno obrazovanje, s propitivanjem teorijskih glazbenih disciplina; Etnomuzikologija i Povijest, s pozornošću usmjerenom na različite aspekte glazbenog obrazovanja.

 

Zbornik radova s Petog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga

Naziv publikacije: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5 / Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 5

Izdavač: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Pulu

Godina izdanja: 2017.

Urednica: Sabina Vidulin

Baze: RILM, EBSCO

Činjenica je da suvremena pedagoška stremljenja pretpostavljaju uvažavanje cjelovitog pristupa obrazovanju učenika, prevazilaženje krutih podjela različitih područja i disciplina te njihovo interdisciplinarno povezivanje. Nezaobilazne točke diskursa u odgoju i obrazovanju postaju umrežavanje, integrativno učenje i partnerstvo. Stoga smo kao središnju temu simpozija postavili povezivanje dvaju naizgled udaljenih područja – pedagogiju, kao društvenu znanost, i glazbu, kao umjetnost. U fokusu su bila pitanja o statusu pedagogije u glazbenoj umjetnosti te prednostima i ograničenjima njihove povezanosti. Željeli smo ispitati koja su stajališta glazbenih pedagoga o smislu i ciljevima glazbenog odgoja i obrazovanja, kreiranju dijaloga između umjetnosti i znanosti, pomirivanju logičnog i racionalnog s intuitivnim, empirijskog s osjetilnim. Zanimali su nas modeli suradnje učitelja, nastavnika i profesora različitih pedagoških i umjetničkih predmeta/kolegija, stavovi o modusima premošćivanja rascjepa između poučavanja teorijskih glazbenih disciplina i glazbe kao umjetnosti, kao i pronalaženju mogućeg zajedničkog nazivnika za poučavanje glazbe.

 

Zbornik radova s Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga

Naziv publikacije: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 6 / Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes 6

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Godina izdanja: 2020.

Urednica: Vesna Svalina

Baze: RILM, EBSCO

Radovi su podijeljeni u sljedeće cjeline: Izazovi glazbenoga obrazovanja, Glazba i glazbeno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, Glazbeno obrazovanje na visokoobrazovnim institucijama, Učenje glazbe u glazbenim školama, Glazbeno obrazovanje odraslih i Glazbeni projekti. Šest je radova objavljeno u časopisu „Život i škola“, vol. 64, br. 2. Radovi iz zbornika koristit će učiteljima i nastavnicima glazbe sa svih razina odgoja i obrazovanja te potaknuti znanstvenike koji se bave glazbenom pedagogijom na neka nova teorijska promišljanja i nova znanstvena istraživanja.

 

Posebno izdanje Simpozija, u posebnim okolnostima!

U ne manje zahtjevnome, ali svakako specifičnome načinu organizacije, organizatori su se usmjerili na nekoliko novih segmenata: šest područja, sedam voditelja sesija, ciljani odabir izlagača (po pozivu), partnerstva s međunarodnim udrugama, edukacija studenata i profesora, koncerti u pauzama, predstavljanje knjiga, diskusije po sesijama, generiranje zaključaka. Sve navedeno u virtualnome okružju.
Budite i vi dio ovogodišnjega Simpozija.
Dobrodošli!