Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek studija Glazbene pedagogije

Kontakti

Adresa: Ulica Rovinjska 14, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon: +385 (52) 377 503

Fax: +385 (52) 377 503

E-mail: mapu-ured@unipu.hr

Predstojnica Odsjeka

Studijski programi

O Odsjeku

Studij glazbe u Puli ima dugu tradiciju. Godine 1965./66. započeo je kao dvogodišnji studij pri Pedagoškoj akademiji, da bi se nastavio na Pedagoškom fakultetu u Rijeci u okviru nastavne i znanstveno-nastavne djelatnosti OUR-a Pula. Godine 1979. dvogodišnji studij prerasta u četverogodišnji studij Glazbene kulture koji nastavlja djelovanje u okviru Glazbenog odsjeka Filozofskog fakulteta u Puli.

Studij Glazbene pedagogije danas djeluje na Muzičkoj akademiji u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Učenje glazbe kompleksan je proces stjecanja znanja i umijeća te razvijanja glazbenih sposobnosti od rane mladosti do odrasle dobi. Glazbena pedagogija koja istražuje te procese razvila se danas u respektabilnu znanstvenu disciplinu s jasno definiranim predmetom istraživanja, razvijenom metodologijom i bogatom literaturom.

Na studiju Glazbene pedagogije obrazovat će se glazbeni pedagozi koji će biti osposobljeni za daljnje samostalno glazbeno-pedagoško istraživanje, te djelovati kao nastavnici glazbe u općeobrazovnim , osnovnim glazbenim školama i na nastavničkim fakultetima koji u svojim programima imaju i studij glazbe.

Premda je Muzička akademija (Odjel za glazbu) u Puli u proteklim godinama svojega djelovanja educirao zapažen broj glazbenoga kadra, potrebe za osobama navedenog obrazovnog profila još uvijek su prisutne kako u Istri tako i u ostalim hrvatskim regijama. Uz iskazane potrebe odgojno-obrazovnih institucija za stručnim kadrom, evidentne su i potrebe za glazbenim stručnjacima u profesionalnim kulturnim ustanovama kao i u području glazbenog amaterizma, gdje se mogu uključiti u rad kulturno- umjetničkih društava kao glazbeni animatori ili će svojim znanjem i stručnošću kreirati i voditi različite glazbene i folklorne sekcije. Također postoji potreba za rad novinskih, radijskih i televizijskih urednika, organizatora glazbenih priredaba i sl. Nema sumnje da postoji društvena potreba za takvim kadrovima. Sve navedeno utjecalo je na to da se u kreiranju nastavnog plana prema Bolonjskoj deklaraciji i ECTS sustavu predloži prijediplomski i diplomski studij Glazbene pedagogije koji bi školovao potreban kadar.

Kolegiji koje se nude u okviru studija glazbene pedagogije zasnovani su na suvremenim znanstvenim spoznajama te na logici glazbene umjetnosti kao predmeta pedagoškog izučavanja. U nastavi su angažirani znanstvenici s područja glazbene pedagogije te umjetnici: skladatelji i glazbeni izvođači.

Studenti Glazbene pedagogije dužni su tijekom studija aktivno pratiti svu dostupnu literaturu hrvatskih i svjetskih znanstvenika iz područja pedagoških znanosti i znanosti o umjetnosti radi analitičkog pristupa novim spoznajama te relevantnog definiranja i vrednovanja.