Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Klasična harmonika

Diplomski studijski program klasične harmonike traje jednu godinu (2 semestara; 60 ECTS bodova). Studij mogu upisati pristupnici sa završenim preddiplomskim studijem klasične harmonike. Nastup pred stručnim povjerenstvom u ulozi je prijemnoga ispita. Apsolvirano znanje tijekom studija omogućuje uspješno obavljanje radnih zadataka glazbenog pedagoga u osnovnim i srednjim glazbenim školama, iz glavnoga predmeta harmonika. Kao i kod preddiplomskog studijskog  programa, specifični ishodi postižu se u okviru stručnih kolegija.  Dodatne  kompetencije  za  rad  u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa. Ishodi izbornih kolegija nadopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. Uspješno savladan nastavni program toga studija omogućuje kvalitetno izvršavanje poslova reproduktivne djelatnosti – akademskoga glazbenika, kao člana različitih glazbenih sastava ili kao koncertista-solista. Drugostupnik klasične harmonike posjeduje i sljedeće kompetencije: na umjetničkom polju – sposobnost interpretacije (na solističkom, komornom i orkestarskom području), sposobnost analize oblika i stilova te harmonijskih struktura, sposobnost orijentacije u povijesti glazbe, sposobnost priređivanja glazbene literature za harmoniku i ostale instrumente, komorne sastave i simfonijski orkestar, sposobnost skladanja vlastitih skladbi za harmoniku i ostale instrumente, komorne sastave i simfonijski orkestar; pedagoške kompetencije – sposobnost prenošenja znanja i vještina na području razumijevanja glazbenih oblika, tehnike instrumenta, vježbanja, sposobnost uočavanja subjektivnih potreba pojedinih učenika. Drugostupnik završetkom jednogodišnjeg diplomskog studija klasične harmonike stječe akademski naziv magistar muzike (mag. mus.).


Klasična harmonika

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0
-
30
30P
1
3.0
Farrugia Bozac, C.; Magdić, S.
-
30
15P+15A
1
5.0
-
90
90PK
1
3.0
Modrušan, D.
-
60
30P+30PK
1
3.0
-
30
15S+15PK
1
ECTS Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete od minimalno 6 ECTS- a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Brajković, M.
-
30
30P
1
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
Vidulin, S.
-
30
30P
1
2.0
-
30
15P+15S
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
-
30
15P+15A
1
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Matković, R.
30
15P+15S
1
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
1
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
150
150S
2
14.0
-
30
30P
2
2.0
Cingula, S.; Magdić, S.
-
30
15P+15A
2
3.0
Modrušan, D.
-
60
30P+30PK
2
3.0
-
30
15S+15PK
2
ECTS Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 2 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete od minimalno 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2
3.0
-
30
15P+15S
2
3.0
Vidulin, S.
-
30
30P
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
3.0
Djaković, K.; Djaković, M.
-
30
15P+15S
2
3.0
-
30
15P+15S
2
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
2
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2
3.0
-
30
15P+15A
2
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
Fioretti, F.
-
30
15P+15S
2
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
2
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0
-
30
30P
1
3.0
Farrugia Bozac, C.; Magdić, S.
-
30
15P+15A
1
5.0
-
90
90PK
1
3.0
Modrušan, D.
-
60
30P+30PK
1
3.0
-
30
15S+15PK
1
ECTS Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 1 sem
=> Izabrati ponuđene predmete od minimalno 6 ECTS- a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Brajković, M.
-
30
30P
1
3.0
Vunić, K.
30
15P+15S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
Vidulin, S.
-
30
30P
1
2.0
-
30
15P+15S
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
-
30
15P+15A
1
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
1
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Cingula, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Matković, R.
30
15P+15S
1
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
1
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
150
150S
2
14.0
-
30
30P
2
2.0
Cingula, S.; Magdić, S.
-
30
15P+15A
2
3.0
Modrušan, D.
-
60
30P+30PK
2
3.0
-
30
15S+15PK
2
ECTS Izborna grupa KL. HARMONIKA dipl. 2 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete od minimalno 6 ECTS-a
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15S
2
3.0
-
30
15P+15S
2
3.0
Vidulin, S.
-
30
30P
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
3.0
Djaković, K.; Djaković, M.
-
30
15P+15S
2
3.0
-
30
15P+15S
2
3.0
Drandić, D.
-
30
15P+15A
2
3.0
Drandić, D.
-
30
30P
2
3.0
-
30
15P+15A
2
2.0
Brajković, M.
-
30
30P
2
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
Fioretti, F.
-
30
15P+15S
2
3.0
Milovan, V.
-
30
15P+15S
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj