Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Drugi međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Glazbena nastava i nastavna tehnologija: mogućnosti i ograničenja

Pula, 23. – 24. rujna 2011.

Današnje je vrijeme obilježeno naglim razvojem novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija i, sukladno tomu, novim načinima usvajanja znanja. Na tome tragu na Simpoziju je istaknuta potreba ponovnoga sagledavanja smisla i budućnosti nastavne prakse na području glazbe. Na Okruglome stolu održanome nakon Simpozija predloženo je osuvremenjivanje nastavnih sredstava i pomagala, odgovarajući pristup različitim metodičkim rješenjima i oblicima rada, primjena mogućnosti suvemene tehnike te reinterpretacija programa i sadržaja glazbene nastave na svim odgojno-obrazovnim razinama.

Stalno stručno usavršavanje neminovna je potreba suvremenoga učitelja, od kojega se zahtijeva visoka razina kompetentnosti i očekuje pronalaženje načina poučavanja prilagođenih zahtjevima novoga vremena. Podstrek učiteljima glazbe i znanstvenicima u njihovu radu svakako pruža ovo strukovno okupljanje gdje se mogu naći pedagozi svih glazbenih područja zanimanja i tu izmijeniti iskustva i učiti. Treba stoga podržati i buduća organiziranja simpozija glazbenih pedagoga i rad spiritusa movensa cijeloga događanja Sabine Vidulin.

Glazbeni pedagozi svjedoci su vremena obilježenog naglim razvojem novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija i sukladno tome novim načinima usvajanja znanja. Stoga se ukazala potreba da se i iz tog očišta sagleda budućnost nastavne prakse na glazbenom području. Izlagači iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italije, Austrije, Njemačke, Poljske i Sjedinjenih Američkih Država aktivno su sudjelovali na simpoziju te razradili temu s različitih aspekata.

Rezultati simpozija ukazali su na brojne mogućnosti korištenja nastavne tehnologije i dali sugestije kako osuvremeniti nastavna sredstva i pomagala, kako pristupiti različitim metodičkim rješenjima i oblicima rada, primijeniti suvremenu tehniku u nastavnom i izvannastavnom kontekstu te na koji način reinterpretirati program i sadržaje u odgojno-obrazovnoj vertikali.

Radovi koji su objavljeni u Zborniku radova Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 2 dotiču se područja glazbenog obrazovanja od vrtića do visokog školstva, a donose širok spektar raznolikih i za struku iznimno korisnih tema. Pomoć su učiteljima/nastavnicima u organizaciji i izvođenju odgojno-obrazovnoga rada, oživljavanju i obogaćivanju nastavnih metoda i oblika rada te doprinose zanimljivosti i djelotvornosti nastavnoga procesa.

Obuhvaćeni su opći, pedagoški i sociološki aspekti uporabe nastavne tehnologije u glazbenoj nastavi. Radovi obuhvaćaju način uporabe i primjenu nastavne tehnologije, ulogu videokomponente, audiouređaja i web izvora u nastavi. Definiraju se nove tehnologije i digitalni resursi u nastavi pjevanja, proučavaju se pitanja udžbenika i suvremenoga e-poučavanja. U radovima se utvrđuju pedagoško-muzikološki aspekti korištenja medija u nastavi, objašnjava se način rada sa slijepim učenicima u nastavi solfeggia te donosi opis hibridnoga tečaja blok-flaute. Tumače se kompjutorske igre za djecu i analizira se glazba u animiranim filmovima (predškolski uzrast). U sklopu osnovnoga obrazovanja analizira se utjecaj pokreta na glazbenu edukaciju te interaktivno učenje u informatičkom okružju. Uporaba web izvora u nastavi i moderne tehnologije u glazbenom poučavanju teme su kojima se opisuje rad u srednjoj školi. Korištenje suvremene tehnologije pri realizaciji metodičkih i povijesnih kolegija orijentirano je na visokoškolsko obrazovanje.