Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Glazbena nastava i nastavna tehnologija: mogućnosti i ograničenja

Pula, 23.–24. rujna 2011.

Glazbeni pedagozi svjedoci su vremena obilježenog naglim razvojem novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija i sukladno tome novim načinima usvajanja znanja. Stoga se ukazala potreba da se i iz tog očišta sagleda budućnost nastavne prakse na glazbenom području. Izlagači iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italije, Austrije, Njemačke, Poljske i Sjedinjenih Američkih država aktivno su sudjelovali na simpoziju te razradili temu s različitih aspekata.

Rezultati simpozija ukazali su na brojne mogućnosti korištenja nastavne tehnologije i dali sugestije kako osuvremeniti nastavna sredstva i pomagala, kako pristupiti različitim metodičkim rješenjima i oblicima rada, primijeniti suvemenu tehniku u nastavnom i izvannastavnom kontekstu te na koji način reinterpretirati program i sadržaje u odgojno-obrazovnoj vertikali. 

Radovi koji su objavljeni u Zborniku radova Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 2 dotiču se područja glazbenog obrazovanja od vrtića do visokog školstva, a donose širok spektar raznolikih i za struku iznimno korisnih tema. Pomoć su učiteljima/nastavnicima u organizaciji i izvođenju odgojno-obrazovnoga rada, oživljavanju i obogaćivanju nastavnih metoda i oblika rada te doprinose zanimljivosti i djelotvornosti nastavnoga procesa.