SABINA VIDULIN:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Predstojnica Odsjeka za glazbenu pedagogiju

Lokacija:
kabinet 6
Konzultacije:

Utorkom, od 11:00 do 12:00 sati

Nastava

Životopis

Sabina Vidulin je rođena 1971. u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Puli (Odsjek za glazbenu kulturu) na temu Od glazbenih aktivnosti do usvajanja pojmova iz opće glazbene kulture (mentorica: izv. prof. mr. art. Vera Hajdarović). Magisterij znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, opća pedagogija – glazbena pedagogija, stekla je u Zagrebu (Muzička akademija) izradivši i obranivši magistarski rad na temu Otvoreni model nastave glazbene kulture: slušanje glazbe i glazbeno opismenjivanje pomoću glazbala (mentor: red. prof. dr. sc. Pavel Rojko). Doktorat znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje pedagogija, znanstvena grana posebne pedagogije stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju), izradivši i obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na kulturu provođenja slobodnog vremena mladih (mentor: red. prof. dr. sc. Vlatko Previšić).

Od 1995. do 2008. godine bila je u stalnom radnom odnosu u OŠ Vladimira Nazora u Rovinju, gdje je predavala glazbenu kulturu i vodila brojne izvannastavne glazbene aktivnosti. Utemeljila je školski pjevački festival Nazorov mikrofon, s učenicima škole snimila je tri nosača zvuka i realizirala dva mjuzikla. Vodila je stručno-pedagošku praksu i održavala ogledna predavanja studentima glazbene kulture. Bila je voditeljica stručnoga vijeća glazbene kulture Istarske županije te mentorica profesorima pripravnicima u okviru stručnog ispita. Zbog izvrsnih rezultata u nastavnom radu promovirana je u učiteljicu mentoricu i savjetnicu. Od 1997. zaposlena je kao vanjska suradnica na Odsjeku za glazbenu kulturu, a od 2006. u stalnom je radnom odnosu na Odjelu za glazbu (danas Muzičkoj akademiji). Akademske 2007./2008. godine predavala je na Učiteljskom fakultetu u Rijeci i na Odjelu za odgoj i obrazovanje učitelja u Puli. Kao vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje, od 2002. do 2018. godine sudjelovala je u izobrazbi i usavršavanju učitelja, nastavnika i pripravnika za područje glazbene kulture/umjetnosti.

Vidulin predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju Glazbene pedagogije. Nositeljica je kolegija Glazbena pedagogija 1, Glazbena pedagogija 2, Metodika nastave glazbe 1, Metodika nastave glazbe 2, Metodika nastave glazbe 3, Metodički praktikum te Metodički praktikum i praksa.

Održala je više od stotinu predavanja i radionica u zemlji i inozemstvu. Izlagala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima (Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Cipar, Crna Gora, Češka, Latvija, Litva, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Slovenija, Srbija, Švedska) i održala pozvana predavanja na muzičkim/umjetničkim akademijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Italija, Kosovo, Litva, Mađarska, Poljska, Slovenija, Srbija).

Voditeljica je međunarodnih glazbeno-pedagoških tribina te utemeljiteljica Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga i međunarodnog Foruma studenata glazbene pedagogije.

Napisala je četiri knjige, dvanaest poglavlja u knjigama, pedesetak znanstvenih radova, nekoliko stručnih radova i publikacija. Objavila je četiri nosača zvuka s dječjim pjesmama, u ulozi skladateljice i voditeljice pjevačke skupine i zbora. Urednica je pjesmarice Pjevam s veseljem, četiriju zbornika i monografije. Recenzirala je knjige, nastavne programe, udžbenike i priručnike, znanstvene radove u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima. Članica je uredničkog odbora u sedam inozemnih časopisa.

Članica je Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, Hrvatskog pedagogijskog društva te European Association for Music in Schools, u kojoj obnaša i ulogu nacionalne koordinatorice od 2010. godine. Osam godina bila je članica povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz glazbene kulture, glazbene umjetnosti i solfeggia. Vidulin je povjerenica za međunarodnu suradnju Muzičke akademije u Puli i ECTS koordinator; predsjednica programskog i organizacijskog odbora četiriju međunarodnih simpozija glazbenih pedagoga. Sudjeluje u organizaciji međunarodnih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu kao članica znanstvenih odbora. Sudjelovala je u radu povjerenstva za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u umjetničkom području, stručnom povjerenstvo za prosudbu udžbenika, povjerenstvu za procjenu nastavnih planova i programa nacionalnih manjina i u radnoj skupini za institucionalizaciju zavičajne nastave u Istarskoj županiji. Mentorica je na preddiplomskom i diplomskom studiju Glazbene pedagogije. Mentorski rad i istraživačke aktivnosti rezultirale su zajedničkim objavljenim radovima sa studentima glazbene pedagogije. Komentorirala je doktorsku disertaciju na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Dobitnica je više priznanja i nagrada, od kojih ističe Državnu nagradu Ivan Filipović za 2008. godinu te Godišnju nagradu Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (2012).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Pejić Papak, Petra; Vidulin, Sabina.
Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi .
Zagreb : Školska knjiga, 2016 (monografija).

2. Vidulin, Sabina; Dadić, Marina (ur.).
Modeli poticanja motivacije učenika u nastavi glazbe .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015 (zbornik).

3. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Glazbeno stvaralaštvo: teorijski i praktični prinos izvannastavnim glazbenim aktivnostima .
Pula : Udruga za promicanje kvalitete i poticanje izvrsnosti u odgoju i obrazovanju „SEM“, 2013 (monografija).

4. Vidulin-Orbanić, Sabina; Duraković Lada.
Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja: mediji u nastavi glazbe .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu, 2012 (sveučilišni udžbenik).

5. Vidulin - Orbanić, Sabina; Modrušan, Denis; Shehu, Bashkim.
Visokoškolsko glazbeno obrazovanje u Istri 1979. - 2012. .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu, 2012 (monografija).

6. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Izvannastavne (glazbene) aktivnosti: mjesto suživota, kreativnosti i stvaralaštva .
Rovinj : OŠ Vladimira Nazora, 2007 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vidulin, Sabina.
Music school out of the box: An interdisciplinary context and projects in Croatian schools // Music School Research II - The Future of Music Schools: European Perspectives / Hahn, Michaela ; Hofecker, Franz-Otto (ur.).
St. Pölten : Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH, 2019. Str. 119-132.

2. Duraković, Lada, Vidulin, Sabina.
Creativity and teaching: Film as a medium for music knowledge transfer // International Aspects of Music Education Volume 3 Music & Psychology / Konkol, Gabriela Karin, Kierzkowski, Michał (ur.).
Gdansk : The Publishing House of the Academy of Music in Gdansk., 2017. Str. 99-109.

3. Vidulin, Sabina; Blažević, Iva.
Free Time: Possibilities for the Development of Individuals and Societies // Competences of Participants in Citizenship Education / Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva ; Zuliani, Đeni (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016. Str. 118-130.

4. Vidulin, Sabina.
The Challenge of Interdisciplinary Approach in Music Education // Musica Viva in Schola / Hala, Petr (ur.).
Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. Str. 30-41.

5. Vidulin, Sabina; Duraković, Lada.
Modeli implementacije medija u nastavi povijesti glazbe i glazbene umjetnosti // Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan, Dejan (ur.).
Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 355-368.

6. Vidulin, Sabina.
Introspection and Reflection: the Way for Improvement of Teachers' Work // Competences (International Aspects of Music Education, vol. 2) / Konkol, G. K. , Kierkowski, M. (ur.).
Gdansk : The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk, 2013. Str. 57-78.

7. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Utjecaj glazbene nastave na (glazbenu) kulturu učenika // Pedagogija i kultura / Hrvatić, N., Klapan, A. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012. Str. 419-430.

8. Vidulin-Orbanić, Sabina.
THE IMPACT OF EXTRACURRICULAR MUSICAL ACTIVITIES IN CROATIAN PRIMARY SCHOOLS ON PUPILS’ FREE TIME SPENDING // International Aspects of Music Education 1, Teaching and Learning Processes / Konkol, Gabriela Karin ; Nieczyporowski, Roman (ur.).
Gdansk : The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk, 2012. Str. 160-175.

9. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Music teaching in Croatia in the Context of Contemporary School and Society // International Aspects of Music Education 1, Teaching and Learning Processes / Konkol, Gabriela Karin ; Nieczyporowski, Roman (ur.).
Gdansk : The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk, 2012. Str. 89-98.

10. Duraković, Lada; Vidulin-Orbanić, Sabina.
Media in teaching: pedagogical-musicological aspects // Glazbena nastava i nastavna tehnologija: mogućnosti i ograničenja/Music teaching and educational technology: opportunities and restrictions / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu, 2011. Str. 85-104.

11. Pejić Papak, Petra; Vidulin-Orbanić, Sabina.
Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies // Suvremene strategije učenja i poučavanja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2011. Str. 227-244.

12. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Umjetnička (glazbena) komunikacija u odgoju i obrazovanju // Djeca i mladež u svijetu umjetnosti / Hicela, Ivon (ur.).
Split : Centar za interdisciplinarne studije – Studia Mediterranea i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu,, 2009. Str. 137-156.

13. Vidulin-Orbanić, Sabina; Pejić Papak, Petra.
HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija? // Škola po mjeri(monografija) / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2009. Str. 15-32.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Duraković, Lada; Vidulin, Sabina.
Music-publicist Discourse in Croatia from the Students’ Perspective : Usefulness and Credibility of Music-analytical Texts. // International review of the aesthetics and sociology of music. 48 (2017) , 2; 281-301 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Duraković, Lada; Đurđanović, Miomira; Vidulin, Sabina.
Music education in primary compulsory schools in Croatia and Serbia from 1945 to 1990, in the context of school curricula. // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 6 (2018) , 1; 67-79 (članak, znanstveni).

2. Vidulin, Sabina; Pejić Papak, Petra.
Vannastavne aktivnosti: pogled u budućnost. // Artefact. 4 (2018) , 01; 15-25 (pregledni rad, znanstveni).

3. Vidulin, Sabina.
From Students' Musicianship to their Creative Expressions. // Hudba – Integrácie – Interpretácie (Music - Integration - Interpretation). 20 (2017) , 1; 221-246 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

4. Vidulin, Sabina.
The “Listening to and Making Music” Approach in the Function of Improving Musical Understanding. // Glasbenopedagoški zbornik (The Journal of Music Education). 27 (2017) ; 145-161 (članak, znanstveni).

5. Vidulin, Sabina.
Škola i izvanškolsko okružje: mogućnosti doživljavanja i razumijevanja glazbe na primjeru programa Glazbena srijeda / Glazbeni poučak. // Muzika. XXI (2017) , 2; 37-54 (članak, znanstveni).

6. Vidulin, Sabina.
Glazbeni odgoj djece u predškolskim ustanovama: mogućnosti i ograničenja. // Život i škola. 62 (2016) , 1; 221-234 (izvorno znanstveni rad, znanstveni).

7. Vidulin, Sabina; Cingula, Sofija.
Kompetencije učitelja za razvoj pjevačkog umijeća učenika u osnovnoj školi: metodički i vokalno-tehnički aspekti. // Muzika. 20 (2016) , 2; 42-67 (izvorno znanstveni, znanstveni).

8. Blažević, Iva; Vidulin, Sabina; Trajkovski, Biljana.
The Efficiency of Exercising Pilates to Different Music Genres. // Sport Science. 8 (2015) , 2; 16-25 (članak, znanstveni).

9. Martinović, Vera; Vidulin, Sabina.
Umjetnička glazba i oblikovanje kulturnoga identiteta učenika. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 64 (2015) , 4; 573-588 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

10. Vidulin, Sabina; Bolić, Maja.
Analiza učeničkih postignuća iz područja Glazbene umjetnosti i kulture u kontekstu Nacionalnog okvirnog kurikuluma. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 61 (2015) , 2; 109-123 (prethodno priopćenje, znanstveni).

11. Vidulin, Sabina; Martinović Bogojević, Jelena.
Music teaching in a reformed education system: experience of Croatia and Montenegro. // The Journal of Music Education (Glasbenopedagoški zbornik). 23 (2015) ; 79-93 (članak, znanstveni).

12. Vidulin, Sabina; Martinović Bogojević, Jelena; Đurđanović, Miomira.
Importance, structure and outcomes of the music program in the primary school: The experience of Croatia, Montenegro, and Serbia. // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 3 (2015) , 1; 67-80 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

13. Vidulin, Sabina.
Prinos glazbene nastave oblikovanju kulturnog identiteta škole. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 155 (2014) ; 65-65 (pregledni rad, znanstveni).

14. Vidulin, Sabina.
Propitivanje ostvarenja cilja nastave glazbe u kontekstu vremena glazbene hiperprodukcije. // Arti musices : hrvatski muzikoloski zbornik. 44 (2) (2013) ; 201-225 (članak, znanstveni).

15. Vidulin, Sabina.
Playing Instrument in the Music Culture Teaching: an Opportunity of Active Perception and Understanding of Music. // Glasbeno-pedagoški zbornik. 19 (2013) ; 23-39 (članak, znanstveni).

16. Vidulin, Sabina; Duraković, lada.
Korisnost uporabe multimedije pri prijenosu metodičkih i muzikoloških znanja. // Muzika. 17 (2013) , 1/2 (41/42); 80-94 (pregledni rad, znanstveni).

17. Pejić Papak, Petra; Vidulin-Orbanić, Sabina; Rončević, Anita.
Uloga organiziranih aktivnosti u kulturnom životu učenika. // Živat i škola:časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 28 (2) (2012) ; 188-203 (prethodno priopćenje, znanstveni).

18. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Pitanje objektivnosti i pouzdanosti ocjena u različitim aktivnostima nastave Glazbene kulture. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 61 (2012) ; 101-115 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

19. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Educazione musicale in Croazia: ieri, oggi, domani. // Musica Domani. 164-165 (2012) ; 42-46 (članak, znanstveni).

20. Vidulin-Orbanić, Sabina; Duraković, Lada.
The influence of educational technology on the development of music students' competences. // Croatian journal of education. 13 (2/2011) (2011) ; 124-160 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

21. Vidulin-Orbanić, Sabina; Terzić, Veronika.
Polazište i pristup pjevanju u općeobrazovnoj školi. // Metodički ogledi. 18 (2011) , 2; 137-156 (prethodno priopćenje, znanstveni).

22. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Extracurricular musical activities in the primary school system. // Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani. 15 (2009) , 1; 41-55 (članak, znanstveni).

23. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Izvannastavne glazbene aktivnosti: potpora i budućnost glazbenoga obrazovanja. // Muzika. 2 (2009) ; 14-25 (pregledni rad, znanstveni).

24. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Fenomen slobodnog vremena u postmodernom društvu. // Metodički obzori. 3 (2008) ; 19-33 (pregledni rad, znanstveni).

25. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Glazbenom umjetnošću prema cjeloživotnom učenju. // Metodički ogledi. 15 (2008) ; 99-114 (članak, znanstveni).

26. Vidulin-Orbanić, Sabina.
"Društvo koje uči" : povijesno-društveni aspekti obrazovanja. // Metodički obzori. 2 (2007) , 1; 57-71 (pregledni rad, znanstveni).

27. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Utjecaj glazbenog stvaralaštva na kreativna iskustva učenika školske dobi. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 147. 1 (2006) ; 43-54 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Prvi međunarodni simpozij glazbenih pedagoga. // Tonovi 54. 1 (2009) ; 30-38 (osvrt, ostalo).

2. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Poticanje individualnog razvoja učenika izvannastavnim glazbenim aktivnostima. // Tonovi 52. 1 (2008) ; 85-91 (članak, stručni).

3. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Glazbeno stvaralaštvo učenika OŠ Vladimira Nazora u Rovinju. // Tonovi 45/46. 1 (2005) ; 44-62 (članak, stručni).

4. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Orffova radionica s C. Wieblitz i K. Zalar Rener. // Tonovi 42/43. 1 (2003/2004) ; 46-56 (članak, stručni).

5. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Mogućnost komparativnog pristupa glazbene kulture i zemljopisa. // Tonovi 44. 1 (2004) ; 107-112 (članak, stručni).

6. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Pristup glazbi u prvim školskim godinama. // Tonovi 40. 1 (2002) ; 49-55 (članak, stručni).

7. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Refleksije na današnji školski milje s naglaskom na promjene u nastavi glazbe. // Tonovi 40. 1 (2002) ; 55-70 (članak, stručni).

8. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Otvoreni model nastave glazbene kulture: slušanje glazbe i glazbeno opismenjivanje pomoću glazbala. // Tonovi 37/38. 1 i 2 (2001) ; 20-50 (članak, stručni).

9. Vidulin-Orbanić, Sabina.
La Traviata u izvedbi učenika izborne nastave OŠ V. Nazora Rovinj. // Tonovi 37/38. 1 i 2 (2001) ; 79-91 (članak, stručni).

10. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Mjuzikl Zekini jadi u izvedbi učenika OŠ V. Nazora Rovinj. // Tonovi 37/38. 1 i 2 (2001) ; 85-91 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Vidulin, Sabina.
Ishodi i utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na učenika, učitelja i školu // Knjiga sažetaka.
16-18 (plenarno predavanje,sažetak).

2. Vidulin, Sabina.
Glazba kao poticaj i stvaralački prostor: mogućnosti rada u redovitoj nastavi i izvannastavnim glazbenim aktivnostima // .
(plenarno predavanje,sažetak).

3. Vidulin, Sabina; Duraković, Lada.
Modeli implementacije medija u nastavi povijesti glazbe i glazbene umjetnosti // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Duraković, Lada; Vidulin-Orbanić, Sabina.
Student population and music articles: media, criteria and genre preferences // Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013. 23-39 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vidulin-Orbanić, Sabina : Pejić Papak, Petra.
HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija? // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Vidulin, Sabina.
Study of Music Pedagogy in the Republic of Croatia : opportunities and restrictions // III Konwencja pedagogiki muzyki "Ontologia pedagogiki muzyki - Europejskie systemy edukacji muzyki" : Postępowanie w sprawie = 3th Convention on Pedagogy of Music Ontology "Ontology of music pedagogy - European systems of music education" : proceedings / Michalski, A. (ur.).
Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015. 279-297 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Mendiković, Antonella; Ulemek, Ema; Vidulin, Sabina.
Predškolska ustanova kao mjesto realizacije ideja: primjer glazbenog igrokaza // Osmi međunarodni muzikološki skup iz Istarske glazbene riznice - Glazbe Jadrana / Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Radić, Branko (ur.).
Novigrad : Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad - Cattedra del Sabor ciacavo per la musica Cittanova, 2019. 175-195 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vidulin, Sabina.
Međunarodni forum studenata glazbene pedagogije: od stjecanja kompetencija do oblikovanja osobnog identiteta studenata // 20. pedagoški forum scenskih umetnosti: Muzički identiteti - Musical Identities / Petrović, Milena (ur.).
Beograd : Fakultet Muzičke umetnosti, 2018. 109-127 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vidulin, Sabina.
Playing instrument in regular music class: musical-pedagogical and didactic implications // Music in Society / Bosnić, Amra ; Hukić, Naida (ur.).
Sarajevo : Muzička akademija u Sarajevu, 2018. 147-164 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vidulin, Sabina.
Sviranje u redovitoj nastavi: glazbeno-pedagoške i metodičke implikacije // Muzika u društvu / Bosnić, Amra ; Hukić, Naida (ur.).
Sarajevo : Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine ; Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2018. 128-144 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vidulin, Sabina.
Playing instrument in regular music class: Musical-pedagogical and didactic implications // Music in Society / Bosnić, Amra ; Hukić, Naida (ur.).
Sarajevo : Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine ; Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2018. 147-164 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vidulin, Sabina.
Popularizacija pjevanja i razvoj pjevačkog umijeća: školska i izvanškolska perspektiva // U potrazi za doživljajem i smislom u muzičkoj pedagogiji / Petrović, Milena (ur.).
Beograd, Srbija : Fakultet muzičke umetnosti, 2017. 94-110 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vidulin, Sabina; Radica, Davorka.
Spoznajno-emocionalni pristup slušanju glazbe u školi: teorijsko polazište // Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 5 / Vidulin, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. 55-71 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vidulin, Sabina.
Glazbeno stvaralaštvo u primarnom obrazovanju: retrospektiva i perspektiva // Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4 / Balić, V., Radica, D. (ur.).
Split : Umjetnička akademija u Splitu, 2016. 9-26 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Vidulin, Sabina.
Extracurricular musical activities in primary school from the teachers’ point of view // Music Education – Terra Cognita? / SEDLÁČEK, Marek (ur.).
Brno : Masarykova univerzita, 2016. 6-22 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Vidulin, Sabina; Duraković, Lada.
MUSIC TEACHING FROM THE PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STUDENTS: FOSTERING CREATIVITY AND UPGRADING MUSICAL COMPETENCES // Looking for the unexpected Creativity and innovation in music education / Rūta Girdrzijauskienė, Emilija Sakadolskienė (ur.).
Vilnius, Lithuania : Klaipėda university, 2016. 99-113 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Vidulin, Sabina.
Korelacija umjetnosti i jezika u svrhu razvoja učenikova znanja i umijeća // Sociološki aspekt pedagogije i izvođaštva u scenskim umetnostima / Petrović, Milena (ur.).
Beograd : Fakultet muzičke umetnosti, 2015. 189-200 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Duraković, Lada; Vidulin-Orbanić, Sabina.
Student population and music articles: media, criteria and genre preferences // Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013. 23-39 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Vidulin-Orbanić, Sabina; Blažević, Iva.
Preferencije studenata i ishodi utjecaja popularne glazbe na vježbanje pilatesa // Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013. 83-98 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Creativity in the teaching process: presumptions and results in contemporary music education // Music in Society / Talam, J., Hadžić, F., Hodžić, R. (ur.).
Sarajevo : Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2012. 302-313 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Glazbeno obrazovanje u Istri danas: pedagoške implikacije // Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka / Gortan-Carlin, Ivana Paula (ur.).
Novigrad : Katedra Čakavskog sabora za glazbu, 2010. 143-158 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Mogućnosti i načini aktivnog muziciranja u osnovnoj općeobrazovnoj školi // Glas i glazbeni instrumenti u ogoju i obrazovanju : monografija umjetničko-znanstvenih skupova 2007.-2009. : zbornik radova sa specijaliziranih umjetničko-znanstvenih skupova Glas i glazbeni instrumenti u edukacije odgojitelja i učitelja 2007., Glas i glazbeni instrument u procesu edukacije učenika i studenata 2008. i Mogućnost glazbenog izražaja u procesu edukacije učenika i studenata 2009. / Vrandečić, Tomislav , Didović, Ana (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet ; Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, 2010. 31-45 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Učitelj glazbe u suvremenoj školi: nositelj promjena i slobode poučavanja // Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu, 2009. 39-54 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Podučavatelji u suvremenoj ulozi inicijatora i suradnika // Deontologija učitelja / Kadum, Vladimir (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 2007. 343-365 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Đurđanović, Miomira; Vidulin, Sabina.
Folklorna muzika u srpskom i hrvatskom programu muzičke / glazbene kulture i zastupljenost građe u udžbeničkim kompletima // Tradicija kao inspiracija / Marinković, Sonja ; Dodik, Sanda. ; Panić Kašanski, Dragica (ur.).
Banja Luka : Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, 2017. 477-489 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Vidulin, Sabina.
Tradicionalni i suvremeni aspekti kolegija Metodika nastave glazbe : od teorije k praksi, od prakse k teoriji // Prvi naučni i umetnički simpozijum "Muzika između teorije i prakse" : zbornik radova / Ivkov, Vesna (ur.).
Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, 2016. 176-185 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Vidulin, Sabina.
Creative educational outcomes through extracurricular musical activities // Mûvészetek kölcsönhatása (Arts interaction) / Dombi, Józsefné ; Asztalos, Bence (ur.).
Szeged : SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszéke („Juhasz Gyula“ Faculty of Education, Arts Institute, Department of Music Education), 2016. 210-217 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

4. Vidulin, Sabina.
Reforme odgojno-obrazovnoga sustava u Hrvatskoj i odjeci na glazbenu nastavu u osnovnoj školi // Muzika u društvu / Hadžić, F. (ur.).
Sarajevo : Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2016. 312-325 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

5. Stanković, Maja; Vidulin-Orbanić, Sabina; Belušić, Emi.
SEM concept in practice: Interdisciplinary correlation of music, drama education and English language // Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013. 317-335 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

6. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Organizirano provođenje slobodnog vremena kroz izvannastavne glazbene aktivnosti // Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikola Nikša ; Hrvatić, Neven (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 733-743 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vidulin, Sabina.
Schools@Concerts project in Croatia: pupils’ expectations and outcomes // The School I'd like: Music Education Meeting the Needs of Children and Young People Todac.
90-90 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Bernhofer, Andreas; Vidulin, Sabina; Beqiri-Vula, Lejla.
European comparative research project Schools@Concerts: Experience from Croatia and North Macedonia // Knjiga sažetaka - Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 6.
62-63 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Vidulin, Sabina; Plavšić, Marlena.
Refleksije i emocije učenika/učenica u kontekstu spoznajno-emocionalnog pristupa slušanju glazbe // Knjiga sažetaka - Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 6.
2019. 64-65 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Vidulin, Sabina.
A competent music teacher: looking for a wonder- man // .
79-80 (predavanje,sažetak).

5. Vidulin, Sabina.
Upgrading musical understanding: from listening to music to music making // .
16-17 (predavanje,sažetak).

6. Vidulin, Sabina; Matoš, Nikolina; Čorić, Ana.
Music Teaching in Croatian Compulsory Schools // .
21-22 (predavanje,sažetak).

7. Vidulin, Sabina.
Music school out-of-frame: an interdisciplinary context and projects in Croatian schools // Future of music schools: today's challenges and tomorrow's solutions.
28-29 (predavanje,sažetak).

8. Vidulin, Sabina.
The collaboration between school, music associations and town institutions: What does a student acquire? // Joint (Ad)venture Music: Networking as a Challenge for Music Teachers.
(predavanje,sažetak).

9. Vidulin, Sabina.
Prednosti i nedostatci organiziranja izvannastavnih glazbenih aktivnosti // Društveno-humanističke odrednice obrazovanja.
(predavanje,sažetak).

10. Vidulin, Sabina.
Uvjeti i metodički aspekti realizacije aktivnosti sviranja u redovitoj nastavi glazbene kulture // Muzika u društvu.
(predavanje,sažetak).

11. Vidulin, Sabina.
Škola i izvanškolsko okružje: mogućnosti doživljavanja i razumijevanja glazbe // .
(predavanje,sažetak).

12. Đurđanović, Miomira; Vidulin, Sabina.
Folklorna glazba u srpskom i hrvatskom programu muzičke/glazbene kulture i zastupljenost građe u udžbeničkim kompletima // .
(predavanje,sažetak).

13. Vidulin, Sabina; Duraković, Lada.
A creative approach to music teaching from the perspective of university students // Looking for the unexpected: Creativity and innovation in music education.
65 (predavanje,sažetak).

14. Vidulin, Sabina.
From Listening to Music Toward Music Making and Understanding of Musical Work // .
(predavanje,sažetak).

15. Vidulin, Sabina.
Korelacija umjetnosti i jezika u svrhu razvoja učenikova znanja i umijeća // .
(predavanje,sažetak).

16. Vidulin, Sabina.
Reforme odgojno-obrazovnog sustava u Hrvatskoj i odjeci na glazbenu nastavu u osnovnoj školi // .
(predavanje,sažetak).

17. Vidulin, Sabina.
The Challenge of Interdisciplinary Approach in Music Education // .
(pozvano predavanje,sažetak).

18. Vidulin, Sabina.
SEM Concept and Learner Centred Practice // .
(predavanje,sažetak).

19. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Music teacher between his/her own introspection and pupils' reflection // .
(predavanje,sažetak).

20. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Understanding music through playing instruments // .
(predavanje,sažetak).

21. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Music teaching in Croatia in the context of contemporary school and society // Music in schools: Teaching and learning processes.
2011. 99-100 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Umjetnost između kreativnoga i stvaralačkoga: analiza i perspektiva // Drugi asistentski dan: knjiga sažetaka / Diković, M., Vitković, V. (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011. 14 (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Metodologie innovative per la storia della musica: esperienze nella scuola croata // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na kulturu provođenja slobodnog vremena mladih / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22. 11. 2010., 236 str. Voditelj: prof. dr. sc. Vlatko Previšić.
 
  Magistarski radovi
 

1. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Otvoreni model nastave glazbene kulture: slušanje glazbe i glazbeno opismenjivanje / magistarski rad.
Zagreb : Muzička akademija i Filozofski fakultet, 15.11. 2000., 125 str. Voditelj: Rojko, Pavel.
 
  Druge vrste radova
 

1. Gortan-Carlin, Ivana Paula; Vidulin-Orbanić, Sabina; Radetić-Paić, Mirjana.
Međunarodna ljetna škola muzikoterapije na otočju Brijuni: doživljaj za pamćenje, 2011. (izvješće).

2. Vidulin-Orbanić, Sabina.
(Ne)mogućnost ocjenjivanja u nastavi glazbene kulture, 2011. (popularan rad).

3. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Glazbena nastava i nastavna tehnologija, 2011. (izvješće).

4. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Drugi međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Glazbena nastava i nastavna tehnologija: mogućnosti i ograničenja, 2011. (izvješće).

5. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Devetnaesta konferencija EAS-a u Gdansku, 2011. (izvješće).

6. Đurđica Maros; Vidulin-Orbanić, Sabina.
Dugina pjesmarica, 2009. (audio/video zapis).

7. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Pokretač suvremenoga glazbenog obrazovanja, 2009. (izvješće).

8. Vidulin-Orbanić, Sabina; Stanković, Maja.
Tvoja staza – mjuzikl za učenike viših razreda osnovne škole, 2008/2009. (primjeri iz prakse).

9. Vidulin-Orbanić, Sabina; Stanković, Maja.
Korelacija glazbenog i dramskog odgoja kroz mjuzikl Tvoja staza, 2008. (primjeri iz prakse).

10. Vidulin-Orbanić, Sabina; Stanković, Maja.
Glazbom i glumom do zvijezda, 2008. (primjeri iz prakse).

11. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Tvoja staza, 2007. (audio/video zapis).

12. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Dječja srca, 2006. (audio/video zapis).

13. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Od glazbenog iskustva k razumijevanju glazbe, 2005. (analiza).

14. Vidulin-Orbanić, Sabina.
Božićna bajka, 2005. (audio/video zapis).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Šimunović, Zrinka.
SUBJEKTIVNA DOBROBIT, OPTIMIZAM, DOŽIVLJAJ ZANESENOSTI I GLAZBENO OBRAZOVANJE U ADOLESCENATA / doktorska disertacija.
Zagreb : Učiteljski fakultet u Zagrebu, 13.12. 2017, 161 str. Voditelj: Miljković, Dubravka ; Vidulin, Sabina.