SABINA VIDULIN:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin

Zvanje: izvanredni profesor

Funkcija: Predstojnica Odsjeka za glazbenu pedagogiju

Lokacija:
kabinet 6
Konzultacije:

Srijedom, od 11:00 do 12:00 sati

Nastava

Životopis

Sabina Vidulin je rođena 1971. u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Puli (Odsjek za glazbenu kulturu) na temu Od glazbenih aktivnosti do usvajanja pojmova iz opće glazbene kulture (mentorica: izv. prof. mr. art. Vera Hajdarović). Magisterij znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, opća pedagogija – glazbena pedagogija, stekla je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, izradivši i obranivši magistarski rad na temu Otvoreni model nastave glazbene kulture: slušanje glazbe i glazbeno opismenjivanje pomoću glazbala (mentor: red. prof. dr. sc. Pavel Rojko). Doktorat znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje pedagogija, znanstvena grana posebne pedagogije stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju), izradivši i obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na kulturu provođenja slobodnog vremena mladih (mentor: red. prof. dr. sc. Vlatko Previšić).

Od 1995. do 2008. godine bila je u stalnom radnom odnosu u OŠ Vladimira Nazora u Rovinju, gdje je predavala glazbenu kulturu i vodila brojne izvannastavne glazbene aktivnosti. Utemeljila je školski pjevački festival Nazorov mikrofon; s učenicima škole snimila je tri nosača zvuka i realizirala dva mjuzikla. Vodila je stručno-pedagošku praksu i održavala ogledna predavanja studentima glazbene kulture. Bila je voditeljica stručnoga vijeća glazbene kulture Istarske županije te mentorica profesorima pripravnicima u okviru stručnog ispita. Zbog izvrsnih rezultata u nastavnom radu promovirana je u učiteljicu mentoricu i savjetnicu.

Kao vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje, od 2002. do 2018. godine sudjelovala je u izobrazbi i usavršavanju učitelja, nastavnika i pripravnika za područje glazbene kulture/umjetnosti.

Od 1997. zaposlena je kao vanjska suradnica na Odsjeku za glazbenu kulturu, a od 2006. u stalnom je radnom odnosu na Odjelu za glazbu (danas Muzičkoj akademiji).

Vidulin predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju Glazbene pedagogije. Nositeljica je kolegija: Glazbena pedagogija 1, Glazbena pedagogija 2, Metodika nastave glazbe 1, Metodika nastave glazbe 2, Metodika nastave glazbe 3, Metodički praktikum te Metodički praktikum i praksa.

Održala je više od stotinu predavanja i radionica u zemlji i inozemstvu. Izlagala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima (Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Cipar, Crna Gora, Češka, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Slovenija, Srbija, Švedska te u Sjedinjenim Američkim Državama) i održala pozvana predavanja na muzičkim/umjetničkim akademijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Italija, Kosovo, Litva, Mađarska, Poljska, Slovenija, Srbija).

Voditeljica je međunarodnih glazbeno-pedagoških tribina, utemeljiteljica Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga, međunarodnog Foruma studenata glazbene pedagogije i Dana alumna.

Napisala je pet knjiga, petnaest poglavlja u knjigama, šezdesetak znanstvenih radova, nekoliko stručnih radova i ostalih publikacija. Objavila je četiri nosača zvuka s dječjim pjesmama, u ulozi skladateljice te voditeljice pjevačke skupine i zbora. Urednica je pjesmarice Pjevam s veseljem, četiriju zbornika i dviju monografija. Recenzirala je knjige, nastavne programe, udžbenike i priručnike, znanstvene radove u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima. Članica je uredničkog odbora u sedam inozemnih časopisa.

Članica je Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, Hrvatskog pedagogijskog društva te European Association for Music in Schools, u kojoj obnaša i ulogu nacionalne koordinatorice od 2010. godine. Osam godina bila je članica povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz glazbene kulture, glazbene umjetnosti i solfeggia. Bila je povjerenica za međunarodnu suradnju Muzičke akademije u Puli i ECTS koordinator od 2010. do 2018. godine i predsjednica programskog i organizacijskog odbora pet međunarodnih simpozija glazbenih pedagoga. Sudjeluje u organizaciji međunarodnih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu kao članica znanstvenih odbora (EAS - Austrija; Bosna i Hercegovina; Crna Gora; EAS - Italija; EAS - Latvija; Slovenija; Srbija; EAS - Švedska).

Sudjelovala je u radu povjerenstva za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma u umjetničkom području, stručnom povjerenstvo za prosudbu udžbenika, povjerenstvu za procjenu nastavnih planova i programa nacionalnih manjina i u radnoj skupini za institucionalizaciju zavičajne nastave u Istarskoj županiji.

Mentorica je na preddiplomskom i diplomskom studiju Glazbene pedagogije. Mentorski rad i istraživačke aktivnosti rezultirale su zajedničkim objavljenim radovima sa studentima glazbene pedagogije. Komentorirala je doktorsku disertaciju na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Bila je gostujuća profesorica na Učiteljskom fakultetu u Rijeci (2007./2008.) i na Odjelu za odgoj i obrazovanje učitelja u Puli (2007./2008.).

Gostujuća je profesorica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu od akademske godine 2019./2020., na magistarskom studiju (kolegij Muzička pedagogija) i doktorskom studiju Muzičke pedagogije.

Vanjska je suradnica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od akademske godine 2019./2020., za kolegij Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme.

Dobitnica je više priznanja i nagrada, od kojih ističe Državnu nagradu Ivan Filipović za 2008. godinu te Godišnju nagradu Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (2012).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

NASTAVNI PROJEKTI NA MUZIKOLOŠKIM I METODIČKIM KOLEGIJIMA

Duraković, Lada ; Vidulin, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2020.

Contribution of Cognitive-Emotional Approach to Music Listening on Students’ Cognitive and Emotional Experience

Vidulin, Sabina ; Plavšić, Marlena
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Muzikološki zbornik

Spoznajno-emocionalno slušanje glazbe u školi

Vidulin, Sabina ; Plavšić, Marlena ; Žauhar, Valnea
Autorske knjige, 2020.

Glazba kao poticaj i stvaralački prostor: mogućnosti rada u redovitoj nastavi i izvannastavnim glazbenim aktivnostima

Vidulin, Sabina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2020.
Glazba kao poticaj

Glazbeno obrazovanje izvan okvira Monografija odjela za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli


Uredničke knjige, 2020.

Usporedba spoznajnog i emocionalnog aspekta slušanja glazbe u glazbeno-pedagoškom kontekstu osnovne škole

Vidulin, Sabina ; Plavšić, Marlena ; Žauhar, Valnea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Metodički ogledi

Strategies for Listening to Music and Music Appreciation in Compulsory School

Vidulin, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
The Journal of Music Education

The Collaboration of Schools, Music Associations, and Town Institutions: How Does a Pupil Benefit?

Vidulin, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2019.

Studentski projekt kao inspiracija za realizaciju glazbene nastave u gimnaziji

Bučko, Ana ; Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
21. Pedagoški forum scenskih umetnosti

Ishodi i utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na učenika, učitelja i školu

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Muzička pedagogija: izazov, inspiracija i kreacija

Benefits of classical concerts on students’ well- being

Petrović, Milena ; Vidulin, Sabina ; Konkol, Gabriela
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
22. Pedagoški forum scenskih umetnosti

Predškolska ustanova kao mjesto realizacije ideja: primjer glazbenog igrokaza

Mendiković, Antonella ; Ulemek, Ema ; Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Osmi međunarodni muzikološki skup iz Istarske glazbene riznice

Refleksije i emocije učenika/učenica u kontekstu spoznajno-emocionalnog pristupa slušanju glazbe

Vidulin, Sabina ; Plavšić, Marlena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 6

European comparative research project Schools@Concerts: Experience from Croatia and North Macedonia

Bernhofer, Andreas ; Vidulin, Sabina ; Beqiri-Vula, Lejla
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Glazbena pedagogiju u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 6

Schools@Concerts project in Croatia: pupils’ expectations and outcomes

Vidulin, Sabina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
27th EAS conference

Music school out of the box: An interdisciplinary context and projects in Croatian schools

Vidulin, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2019.

Playing instrument in regular music class: Musical-pedagogical and didactic implications

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Music in Society

Sviranje u redovitoj nastavi: glazbeno-pedagoške i metodičke implikacije

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Muzika u društvu

Playing instrument in regular music class: musical-pedagogical and didactic implications

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Music in Society

Vannastavne aktivnosti: pogled u budućnost

Vidulin, Sabina ; Pejić Papak, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Artefact

Ishodi i utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na učenika, učitelja i školu

Vidulin, Sabina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Muzička pedagogija - izazov, inspiracija i kreacija

Music education in primary compulsory schools in Croatia and Serbia from 1945 to 1990, in the context of school curricula

Duraković, Lada ; Đurđanović, Miomira ; Vidulin, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education

Glazba kao poticaj i stvaralački prostor: mogućnosti rada u redovitoj nastavi i izvannastavnim glazbenim aktivnostima

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Umjetničko-znanstveni skup Glazba kao poticaj

A competent music teacher: looking for a wonder- man

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
26th EAS Conference - Competences in Music Education

Međunarodni forum studenata glazbene pedagogije: od stjecanja kompetencija do oblikovanja osobnog identiteta studenata

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
20. pedagoški forum scenskih umetnosti

Škola i izvanškolsko okružje: mogućnosti doživljavanja i razumijevanja glazbe na primjeru programa Glazbena srijeda / Glazbeni poučak

Vidulin, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Muzika

The “Listening to and Making Music” Approach in the Function of Improving Musical Understanding

Vidulin, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Glasbenopedagoški zbornik (The Journal of Music Education)

Music-publicist Discourse in Croatia from the Students’ Perspective : Usefulness and Credibility of Music-analytical Texts

Duraković, Lada ; Vidulin, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
International review of the aesthetics and sociology of music

Spoznajno-emocionalni pristup slušanju glazbe u školi: teorijsko polazište

Vidulin, Sabina ; Radica, Davorka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Folklorna muzika u srpskom i hrvatskom programu muzičke / glazbene kulture i zastupljenost građe u udžbeničkim kompletima

Đurđanović, Miomira ; Vidulin, Sabina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor, pedagog

Creativity and teaching: Film as a medium for music knowledge transfer

Duraković, Lada, Vidulin, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Music Teaching in Croatian Compulsory Schools

Vidulin, Sabina ; Matoš, Nikolina ; Čorić, Ana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
44th AEC annual congress and general assembly "Leadership in the Arts, the Arts of Leadership"

Upgrading musical understanding: from listening to music to music making

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Izzivi sodobne glasbene pedagogike

Music school out-of-frame: an interdisciplinary context and projects in Croatian schools

Vidulin, Sabina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Music school research

From Students' Musicianship to their Creative Expressions

Vidulin, Sabina
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Hudba – Integrácie – Interpretácie (Music - Integration - Interpretation)

Prednosti i nedostatci organiziranja izvannastavnih glazbenih aktivnosti

Vidulin, Sabina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
16. međunarodni znanstveni skup Dani Mate Demarina

The collaboration between school, music associations and town institutions: What does a student acquire?

Vidulin, Sabina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
25th EAS Conference

Popularizacija pjevanja i razvoj pjevačkog umijeća: školska i izvanškolska perspektiva

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Devetnaesti pedagoški forum scenskih umetnosti

Kompetencije učitelja za razvoj pjevačkog umijeća učenika u osnovnoj školi: metodički i vokalno-tehnički aspekti

Vidulin, Sabina ; Cingula, Sofija
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Muzika

Extracurricular musical activities in primary school from the teachers’ point of view

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
MUSICA VIVA IN SCHOLA

Free Time: Possibilities for the Development of Individuals and Societies

Vidulin, Sabina ; Blažević, Iva
Poglavlja u knjigama, 2016.

MUSIC TEACHING FROM THE PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STUDENTS: FOSTERING CREATIVITY AND UPGRADING MUSICAL COMPETENCES

Vidulin, Sabina ; Duraković, Lada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Looking for the unexpected: Creativity and innovation in music education

Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi

Pejić Papak, Petra ; Vidulin, Sabina
Autorske knjige, 2016.

Uvjeti i metodički aspekti realizacije aktivnosti sviranja u redovitoj nastavi glazbene kulture

Vidulin, Sabina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
10. međunarodni simpozij Muzika u društvu

Glazbeni odgoj djece u predškolskim ustanovama: mogućnosti i ograničenja

Vidulin, Sabina
Drugi radovi u časopisima, 2016.
Život i škola

Glazbeno stvaralaštvo u primarnom obrazovanju: retrospektiva i perspektiva

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Međunarodni simpozij Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Reforme odgojno-obrazovnoga sustava u Hrvatskoj i odjeci na glazbenu nastavu u osnovnoj školi

Vidulin, Sabina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2016.
9. međunarodni simpozij Muzika u društvu

Škola i izvanškolsko okružje: mogućnosti doživljavanja i razumijevanja glazbe

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
8. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice"

Creative educational outcomes through extracurricular musical activities

Vidulin, Sabina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2016.
16. music conference

Folklorna glazba u srpskom i hrvatskom programu muzičke/glazbene kulture i zastupljenost građe u udžbeničkim kompletima

Đurđanović, Miomira ; Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Dani Vlade S. Miloševića ; Tradicija kao inspiracija

A creative approach to music teaching from the perspective of university students

Vidulin, Sabina ; Duraković, Lada
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24th EAS Conference

Tradicionalni i suvremeni aspekti kolegija Metodika nastave glazbe : od teorije k praksi, od prakse k teoriji

Vidulin, Sabina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Naučni i umetnički simpozijum "Muzika između teorije i prakse"

THE EFFICIENCY OF EXERCISING PILATES TO DIFFERENT MUSIC GENRES

Blažević, Iva ; Vidulin, Sabina ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Sport Science

Analiza učeničkih postignuća iz područja Glazbene umjetnosti i kulture u kontekstu Nacionalnog okvirnog kurikuluma

Vidulin, Sabina ; Bolić, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja

Study of Music Pedagogy in the Republic of Croatia : opportunities and restrictions

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Konwencja pedagogiki muzyki (3 ; 2015)

Importance, structure and outcomes of the music program in the primary school: The experience of Croatia, Montenegro, and Serbia

Vidulin, Sabina ; Martinović Bogojević, Jelena ; Đurđanović, Miomira
Drugi radovi u časopisima, 2015.
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education

Music teaching in a reformed education system: experience of Croatia and Montenegro

Vidulin, Sabina ; Martinović Bogojević, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
The Journal of Music Education (Glasbenopedagoški zbornik)

Umjetnička glazba i oblikovanje kulturnoga identiteta učenika

Martinović, Vera ; Vidulin, Sabina
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Korelacija umjetnosti i jezika u svrhu razvoja učenikova znanja i umijeća

Vidulin, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Pedagoški forum scenskih umetnosti

The Efficiency of Exercising Pilates to Different Music Genres

Blažević, Iva ; Vidulin, Sabina ; Trajkovski, Biljana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Sport Science

From Listening to Music Toward Music Making and Understanding of Musical Work

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Open Ears - Open Minds, 23rd EAS Conference

Modeli poticanja motivacije učenika u nastavi glazbe

Vidulin, Sabina ; Dadić, Marina (ur.)
Autorske knjige, 2015.

The Challenge of Interdisciplinary Approach in Music Education

Vidulin, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2014.

Korelacija umjetnosti i jezika u svrhu razvoja učenikova znanja i umijeća

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
17. pedagoški forum scenskih umetnosti

The Challenge of Interdisciplinary Approach in Music Education

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
XXVII. Musica viva in schola

Reforme odgojno-obrazovnog sustava u Hrvatskoj i odjeci na glazbenu nastavu u osnovnoj školi

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
9. internacionalni simpozij Muzika u društvu

SEM Concept and Learner Centred Practice

Vidulin, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
22nd Conference of the European Association of Music in Schools - Every learner counts: democracy and inclusion in music education

Prinos glazbene nastave oblikovanju kulturnog identiteta škole

Vidulin, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu

Modeli implementacije medija u nastavi povijesti glazbe i glazbene umjetnosti

Vidulin, Sabina ; Duraković, Lada
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju

Modeli implementacije medija u nastavi povijesti glazbe i glazbene umjetnosti

Vidulin, Sabina ; Duraković, Lada
Poglavlja u knjigama, 2014.

Introspection and Reflection: the Way for Improvement of Teachers' Work

Vidulin, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2013.

Korisnost uporabe multimedije pri prijenosu metodičkih i muzikoloških znanja

Vidulin, Sabina ; Duraković, lada
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Muzika

Playing Instrument in the Music Culture Teaching: an Opportunity of Active Perception and Understanding of Music

Vidulin, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Glasbeno-pedagoški zbornik

Propitivanje ostvarenja cilja nastave glazbe u kontekstu vremena glazbene hiperprodukcije

Vidulin, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Arti musices : hrvatski muzikoloski zbornik

Music teacher between his/her own introspection and pupils' reflection

Vidulin-Orbanić, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
The Reflective Music Teacher - 21 EAS Conference

Student population and music articles: media, criteria and genre preferences

Duraković, Lada ; Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena - Treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Preferencije studenata i ishodi utjecaja popularne glazbe na vježbanje pilatesa

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Blažević, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena - Treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

SEM concept in practice: Interdisciplinary correlation of music, drama education and English language

Stanković, Maja ; Vidulin-Orbanić, Sabina ; Belušić, Emi
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena - Treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Student population and music articles: media, criteria and genre preferences

Duraković, Lada ; Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena - treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Glazbeno stvaralaštvo: teorijski i praktični prinos izvannastavnim glazbenim aktivnostima

Vidulin-Orbanić, Sabina
Autorske knjige, 2013.

Music teaching in Croatia in the Context of Contemporary School and Society

Vidulin-Orbanić, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2012.

THE IMPACT OF EXTRACURRICULAR MUSICAL ACTIVITIES IN CROATIAN PRIMARY SCHOOLS ON PUPILS’ FREE TIME SPENDING

Vidulin-Orbanić, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2012.

Uloga organiziranih aktivnosti u kulturnom životu učenika

Pejić Papak, Petra ; Vidulin-Orbanić, Sabina ; Rončević, Anita
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Živat i škola:časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja

Metodologie innovative per la storia della musica: esperienze nella scuola croata

Vidulin-Orbanić, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Tutta la musica per tutti: tra fare e capire

Educazione musicale in Croazia: ieri, oggi, domani

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Musica Domani

Creativity in the teaching process: presumptions and results in contemporary music education

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Music in Society

Utjecaj glazbene nastave na (glazbenu) kulturu učenika

Vidulin-Orbanić, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2012.

Visokoškolsko glazbeno obrazovanje u Istri 1979. - 2012.

Vidulin - Orbanić, Sabina ; Modrušan, Denis ; Shehu, Bashkim
Autorske knjige, 2012.

Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja: mediji u nastavi glazbe

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Duraković Lada
Autorske knjige, 2012.

Understanding music through playing instruments

Vidulin-Orbanić, Sabina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Craftsmanship and Artistry

Pitanje objektivnosti i pouzdanosti ocjena u različitim aktivnostima nastave Glazbene kulture

Vidulin-Orbanić, Sabina
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja

Polazište i pristup pjevanju u općeobrazovnoj školi

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Terzić, Veronika
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Metodički ogledi

Međunarodna ljetna škola muzikoterapije na otočju Brijuni: doživljaj za pamćenje

Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Vidulin-Orbanić, Sabina ; Radetić-Paić, Mirjana
, 2011.

Devetnaesta konferencija EAS-a u Gdansku

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2011.

Drugi međunarodni simpozij glazbenih pedagoga - Glazbena nastava i nastavna tehnologija: mogućnosti i ograničenja

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2011.

The influence of educational technology on the development of music students' competences

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Duraković, Lada
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Croatian journal of education

Glazbena nastava i nastavna tehnologija

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2011.

(Ne)mogućnost ocjenjivanja u nastavi glazbene kulture

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2011.

Media in teaching: pedagogical-musicological aspects

Duraković, Lada ; Vidulin-Orbanić, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2011.

Umjetnost između kreativnoga i stvaralačkoga: analiza i perspektiva

Vidulin-Orbanić, Sabina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Drugi asistentski dan

Music teaching in Croatia in the context of contemporary school and society

Vidulin-Orbanić, Sabina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
19th EAS conference ; Music in schools

Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies

Pejić Papak, Petra ; Vidulin-Orbanić, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2011.

Utjecaj izvannastavnih glazbenih aktivnosti na kulturu provođenja slobodnog vremena mladih

Vidulin-Orbanić, Sabina
Doktorske disertacije, 2010.

Glazbeno obrazovanje u Istri danas: pedagoške implikacije

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka

Izvannastavne glazbene aktivnosti: potpora i budućnost glazbenoga obrazovanja

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Muzika

HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija?

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Pejić Papak, Petra
Poglavlja u knjigama, 2009.

Pokretač suvremenoga glazbenog obrazovanja

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2009.

Dugina pjesmarica

Đurđica Maros ; Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2009.

Extracurricular musical activities in the primary school system

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani

Učitelj glazbe u suvremenoj školi: nositelj promjena i slobode poučavanja

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Obrazovanje učitelja glazbe u svjetlu sadašnjih i budućih promjena u glazbenom obrazovanju

HNOS i suvremena škola: Reakcija ili interakcija?

Vidulin-Orbanić, Sabina : Pejić Papak, Petra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Deseti dani Mate Demarina (međunarodni znanstveni skup)

Umjetnička (glazbena) komunikacija u odgoju i obrazovanju

Vidulin-Orbanić, Sabina
Poglavlja u knjigama, 2009.

Prvi međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Vidulin-Orbanić, Sabina
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Tonovi 54

Tvoja staza – mjuzikl za učenike viših razreda osnovne škole

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Stanković, Maja
, 2008.

Glazbom i glumom do zvijezda

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Stanković, Maja
, 2008.

Korelacija glazbenog i dramskog odgoja kroz mjuzikl Tvoja staza

Vidulin-Orbanić, Sabina ; Stanković, Maja
, 2008.

Glazbenom umjetnošću prema cjeloživotnom učenju

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Metodički ogledi

Fenomen slobodnog vremena u postmodernom društvu

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Metodički obzori

Poticanje individualnog razvoja učenika izvannastavnim glazbenim aktivnostima

Vidulin-Orbanić, Sabina
Stručni radovi, 2008.
Tonovi 52

Tvoja staza

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2007.

Organizirano provođenje slobodnog vremena kroz izvannastavne glazbene aktivnosti

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja

Podučavatelji u suvremenoj ulozi inicijatora i suradnika

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Osmi dani Mate Demarina (međunarodni znanstveni i stručni skup)

Izvannastavne (glazbene) aktivnosti: mjesto suživota, kreativnosti i stvaralaštva

Vidulin-Orbanić, Sabina
Autorske knjige, 2007.

"Društvo koje uči" : povijesno-društveni aspekti obrazovanja

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Metodički obzori

Dječja srca

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2006.

Utjecaj glazbenog stvaralaštva na kreativna iskustva učenika školske dobi

Vidulin-Orbanić, Sabina
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 147

Božićna bajka

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2005.

Od glazbenog iskustva k razumijevanju glazbe

Vidulin-Orbanić, Sabina
, 2005.

Glazbeno stvaralaštvo učenika OŠ Vladimira Nazora u Rovinju

Vidulin-Orbanić, Sabina
Stručni radovi, 2005.
Tonovi 45/46

Mogućnost komparativnog pristupa glazbene kulture i zemljopisa

Vidulin-Orbanić, Sabina
Stručni radovi, 2004.
Tonovi 44

Orffova radionica s C. Wieblitz i K. Zalar Rener

Vidulin-Orbanić, Sabina
Stručni radovi, 2003.
Tonovi 42/43

Refleksije na današnji školski milje s naglaskom na promjene u nastavi glazbe

Vidulin-Orbanić, Sabina
Stručni radovi, 2002.
Tonovi 40

Pristup glazbi u prvim školskim godinama

Vidulin-Orbanić, Sabina
Stručni radovi, 2002.
Tonovi 40

Mjuzikl Zekini jadi u izvedbi učenika OŠ V. Nazora Rovinj

Vidulin-Orbanić, Sabina
Stručni radovi, 2001.
Tonovi 37/38

La Traviata u izvedbi učenika izborne nastave OŠ V. Nazora Rovinj

Vidulin-Orbanić, Sabina
Stručni radovi, 2001.
Tonovi 37/38

Otvoreni model nastave glazbene kulture: slušanje glazbe i glazbeno opismenjivanje

Vidulin-Orbanić, Sabina
Magistarski radovi, 2000.

Izabrani projekti

dr. Andreas Bernhofer (Mozarteum, Salzburg; voditelj projekta), dr. Peter Mall (HfMDK Mannheim, HMTM Hannover), dr. Sabina Vidulin: Schools@Concerts: Tuning up for the Music Experience (2017-2021)

https://schoolsatconcerts.gitlab.io/

dr. sc. Sabina Vidulin (voditeljica projekta), dr. sc. Marlena Plavšić (Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli), dr. sc. Valnea Žauhar (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci): Spoznajno-emocionalni pristup slušanju glazbe u školi: glazbeno-pedagoški aspekt