Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Alumni Muzičke akademije u Puli

Drage kolegice i kolege, budući članovi udruge Alumni, 

u pripremi je osnivanje udruge diplomiranih studenata Muzičke akademije u Puli u koju će se moći učlaniti svi oni koji su diplomirali na sastavnici ili nekom od pravnih prednika sadašnje sastavnice (odjela/fakulteta). Svrha udruge je povezivanje svih generacija završenih studenata radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i suradnje. 

Opći ciljevi postojanja i rada udruga Alumnija su sljedeći: 

  • povezivanje svih onih koji su diplomirali i izgradnja uzajamnih odnosa suradnje 
  • uspostavljanje i održavanje veze između sastavnica i njihovih studenata nakon diplomiranja
  • organiziranje okruglih stolova o značajnim problemima
  • razvijanje suradnje između Sveučilišta i institucija u kojima rade bivši studenti i sl.

Osnivačka skupština Udruge diplomiranih studenata održana je 24. studenog 2015. u prostorima Muzičke akademije u Puli.

Na sastanku su izabrani predsjednik, potpredsjednik, tajnik, likvidator, upravni i nadzorni odbor. Donesena je Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga.

Za predsjednicu je izabrana prof. Melita Lasek Satterwhite, a potpredsjednik je prof. Tomislav Novak.

Dana 15. travnja 2016. Statut je ovjeren od strane Ureda državne uprave Istarske županije i time postaje pravovaljan.

Želite li se učlaniti u Alumni Muzičke Akademije (AMA), ispunjenu pristupnicu pošaljite na: odjelzaglazbu(at)gmail.com